zomer

Straatbomen

Plattegronden straatbomen
Klik op de kleine afbeeldingen voor de extra grote plattegronden:

bomen01bomen02bomen03bomen04

Beleid voor straatbomen
Om het beheer van bomen minder ad hoc te laten gebeuren, heeft de gemeente beleid gemaakt voor de straatbomen in de komende 19 jaar. Het staat in het bomenstructuurplan, ofwel de "Bladwijzer". Het beleid blijkt uit de kaarten waarin alle straten een kleur gekregen hebben. De ene kaart geeft de huidige kwaliteit van de straatbomen weer; de andere de gewenste situatie.

naar boven

Huidige bomen
Voor bomenkwaliteit zijn stoplicht-kleuren gebruikt. Groen is goed, oranje is voldoende en rood staat voor slechte kwaliteit. Bijna alle straten uit de Noorderplantsoenbuurt kregen als oordeel groen. Alleen de Verlengde Grachtstraat kreeg oranje en de L.Henriettestraat kreeg rood. Ook het begin van de Tuinbouwstraat (t.N.v. de Akkerstraat) kreeg rood. De boomgrootte is ook de kaart aangeduid. Grote bomen van meer dan 12 meter staan in de Grachtstraat en Verlengde Grachtstraat, Kloosterstraat, Kerklaan, Zwarteweg, Koolstraat en Parallelweg. Middelgrote bomen (6-12m) staan in de Selwerderstraat en L.Henriettestraat en onze andere straatbomen zijn minder dan 6 meter.

naar boven

Gewenste bomen
Het is niet de bedoeling om de gewenste bomensituatie direct te realiseren. Maar als er een maatregel met straatbomen genomen wordt, moet die passen in het beleid. Uit de gewenste situatie-kaart blijkt dat grote bomen gewenst zijn in Kalverstraat en Veldstraat. Middelgrote moeten op den duur komen in Moesstraat en Tuinbouwdwarsstraat. De bomen in Verlengde Grachtstraat, L.Henriettestraat, Kloosterstraat en Zwarteweg mogen in de toekomst wel een slagje kleiner dan nu. Voor de rest wijken de gewenste en huidige situatie niet af.
Een uitgebreide tabel vat de gegevens samen en laat de bijbehorende begroting zien. Ook gegevens over prioriteit (over 0-5 jaar/ over 5-12 jaar/ daarna), boomsoorten en boomwortelmaatregelen opgenomen. Bij bomen met een hoge prioriteit wordt meer geld begroot voor evt. drainage en beluchting van het plantgat.

naar boven

Bomeninspraak
In juni en juli 2004 zijn inspraakavonden gehouden over dit straatbomenbeleid. De avonden hadden het karakter van informatie-avonden, maar er bleef tijd over voor inspraak. Behalve de inspraakprocedure, kregen vooral de "overbomen" veel belangstelling. Sommige bomen zijn essentiëel; ze maken deel uit van de hoofd- of de nevenstructuur. Overbomen worden niet vervangen als ze doodgaan of wegens overlast worden verwijderd. Veelal zijn dit bomen die in verharding niet goed gedijen. In onze buurt zijn echter geen bomen als "over" bestempeld.
Verder zijn er tal van dilemma's: bomen zijn enerzijds gewenst, maar nemen anderzijds licht weg. In straten waar nieuwe bomen gewenst zijn, is dat soms onmogelijk door kabels of rioleringsbuizen. Het is de vraag of de Grachtstraat-bomen tot het plantsoen of tot de straatbomen behoren. Is dit beleid niet te rechtlijnig en gaat het ten koste van verscheidenheid en ecologisch beheer? Waarom is voor bomen in de nevenstructuur zoveel minder geld begroot dan voor bomen in de hoofdstructuur?. (In de Noorderplantsoenbuurt vallen alleen Grachtstraat, Kalverstraat en Parallelweg onder de hoofdstructuur.) Wat is het beleid met struiken (tot 1.30 meter en diameter kleiner dan 10 cm)?

naar boven

Wanneer en wie krijgen bericht?
In straten waar een kleinere boomgrootte wordt nagestreefd, worden bomen pas gekapt als daar een reden voor is. Dus of ze zijn ziek, door of geven overlast. Een uitzondering hierop zijn herinrichtingsprojecten. Wanneer de overlast groter is dan de waarde van een boom, is dit wel een reden om een kapvergunning te verlenen. Als een plan hierover in uitvoering komt, zal er met de omwonenden en de direct betrokkenen gecommuniceerd worden en zullen zijn uitgenodigd worden voor een informatie-avond. Het is dan mogelijk de plannen aan te passen, mits er voldoende draagvlak bestaat en het technisch mogelijk is. Ook kan onderhandeld worden over nieuw terug te planten boomsoorten.

naar boven

Bronnen:
Bladwijzer - Uitwerking stadsdeel Centrum, Kop en Hoogkerk
Gemeente Groningen (Stadbeheer, Dienst RO/EZ)
Augustus 2004

en Idem "Inspraakverslag"

 

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW