zomer

Heilig Hart Kerk

Zei Hille Vellema op een mooie avond eind oktober tegen zijn vrouw. “Het heeft even geduurd, maar eind goed, al goed!”. Hille is directeur van Vellema Torenuurwerken B.V. in Hallum. Aan dit gespecialiseerde bedrijf is de opdracht gegund tot herstel en renovatie van het uurwerk en de klok in de toren van de voormalige Heilig Hart Kerk in de Moesstraat. Gestart in december moet de klus begin volgend jaar geklaard kunnen zijn.

Dat is het directe resultaat van het in de laatste buurtkrant aangekondigde overleg van begin september tussen eigenaar Lefier, de gemeente Groningen en de buurtvereniging. Die ziet hiermee een oude wens uit 2008 eindelijk in vervulling gaan. Toen vond het jubileumfeest i.v.m. het 25-jarig bestaan plaats. Herstel van de klok was een van de actiepunten. Twee buurtbewoners, waaronder kartrekker Henk Welp, zijn sindsdien bezig gebleven Lefier te porren voor uitvoering van het plan. Dat leverde jarenlang echter slechts teleurstellingen op, waardoor wel eens de gedachte ontstond het bijltje er maar bij neer te gooien.


De ommekeer kwam toen de media uitgebreid aandacht besteedden aan het resultaat van de buurtspaaractie t.b.v. klokherstel. Deze samen met de toenmalige Super de Boer aan de Kerklaan opgezette actie leverde het zeer aanzienlijke bedrag van bijna 3.000,- op. Dat zegt wel iets over het belang, dat de buurtbewoners aan het herstelplan hechten. Hierdoor gingen de partijen weer bij elkaar zitten en viel te langen leste het besluit het uurwerk aan te pakken. Breekpunt bleven echter de kosten van het periodieke onderhoud, door Vellema geraamd op 350,- per jaar. Dat bedrag weigerde Lefier aanvankelijk te betalen. Mede vanwege de grote waardering voor de inzet van de buurtbewoners veranderde de woningcorporatie naderhand toch van standpunt.

Op het programma staan in ieder geval vervanging van het uurwerk en herstel van de wijzers. Daarmee is het nu beschikbare bedrag van 14.000,- wel zo’n beetje op. Maar op het verlanglijstje heeft de buurtvereniging ook nog het slaan van de klok (er slaat een hamer tegenaan) en verlichting van de vier wijzerplaten gezet. Dit laatste kost echter niet minder dan ruim 6.200,-. Over het slaan van de klok (kosten ca. 1.700,-) is op verzoek van de gemeente een enquête opgesteld en bezorgd op bijna 500 adressen rond de toren. 91 personen (19%) stuurden een formulier ingevuld terug. Daarvan gaven 77 (85%) aan voor het slaan van de klok te zijn. 51 (66%) van hen zien het liefst, dat dit gebeurt op de hele en halve uren. 46 (60%) tenslotte geven de voorkeur aan het slaan van de klok van 8 uur ’s morgens tot 10 uur ’s avonds.

Zoals gezegd kost de verlichting van de wijzerplaten een lieve duit. Daarvoor is nog geen geld beschikbaar. Eigenlijk is het herstel niet af, als de platen ’s nachts niet verlicht zijn. Het bestuur zoekt dan ook naar de middelen om dit mogelijk te maken. Wilt u een bijdrage doen of kent u personen of zaken, die dat zouden kunnen, geef dit dan door aan het bestuur!

Dit is de tekst, zoals deze is verschenen in de wintereditie van de Buurtkrant Noorderplantsoen. Nadien hebben zich enkele ontwikkelingen voorgedaan. Zo is gebleken, dat de verlichting van de toren geen 6.200,- hoeft te kosten, doch “slechts” ruim 2.300,-. Dat opent natuurlijk kansrijke perspectieven voor realisatie van dit project.

Verder hebben de betrokken partijen, dus Lefier, buurtvereniging en gemeente, op 28 november de resultaten van de klokenquête besproken. Hier is uit gekomen, dat vertegenwoordigers van de buurtvereniging in gesprek gaan met de bewoners, die hebben aangegeven tegen het slaan van de klok te zijn. Het is de bedoeling na het voltooien van het herstel de klok tijdens een proefperiode van een of twee maand te laten slaan, waarschijnlijk tussen 8 uur ’s morgens en tien uur ’s avonds. De buurtvereniging verzamelt de reacties naar aanleiding hiervan, waarna een evaluatie door alle partijen volgt. Daarin valt het besluit door te gaan met slaan of niet en zo ja, in welke vorm. Lefier heeft hierbij het laatste woord.


Rein Rosing

 

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW