zomer

Buurtvereniging

Buurtvereniging Noorderplantsoen

De Noorderplantsoenbuurt, een deel van de Oranjewijk, wordt begrensd door Noorderplantsoen, Noorderstationstraat, spoorlijn, Koninginnelaan en Verlengde Grachtstraat. In de statuten staat dat de vereniging, officieel opgericht eind 1983, de bevordering van een zo gunstig mogelijk woon-, leef- en werkklimaat in de Noorderplantsoenbuurt ten doel heeft. En dat dit bereikt kan worden door het opkomen voor belangen, het houden van bijeenkomsten met voor de buurt interessante onderwerpen, het bevorderen van inspraak en het organiseren van sociale en culturele activiteiten. Waar komt dit in de praktijk zoal op neer?

naar boven

Buurtkrant Noorderplantsoen

De buurtkrant verschijnt vier keer per jaar en wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie. Het is een zeer belangrijk medium voor de vereniging. Er staan bestuursmededelingen in, maar ook vaste rubrieken en opinies en veel informatie over de buurt en zijn bewoners. Kortom, het lezen waard. Email: rDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

naar boven

Website www.noorderplantsoen.nl

De buurtwebsite bestaat sinds 2005 en wordt onderhouden door vrijwilligers. De site maakt het mogelijk waar nodig snel met de buurtbewoners in contact te treden over actuele zaken. Qua personele bezetting overlappen de redacties van buurtkrant en website elkaar, wat goed is voor de afstemming van de onderwerpen. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

naar boven

Ledenvergaderingen

Het directe contact met bestuur, bewoners en ondernemers vindt plaats op twee Algemene Ledenvergaderingen (ALV's) in voor- en najaar. Buurtbewoners en ondernemers zijn automatisch en kosteloos lid van de vereniging. Bezoek eens zo'n ledenvergadering! Los van de informatieve kant van zo'n avond is het een leuke manier om kennis te maken met buurtgenoten. Ook de traditionele nieuwjaarsborrel is daar overigens heel geschikt voor! naar boven

Nieuwbouwprojecten

De buurtvereniging ziet erop toe, dat er goede voorlichting is in de straat/straten waar nieuwbouw plaatsvindt.

Buurtbreed heeft een enquête plaatsgevonden naar de voorkeuren van de bewoners over de toekomst van de Noorderplantsoenbuurt. Wat het onderdeel Hoogbouw van het onderwerp Buurtvisie betreft vond bijna tweederde van de stemmers, dat voor iedere woning in onze buurt moet gelden, dat er alleen in uitzonderingsgevallen een verdieping bovenop mag. Voor onbeperkte 'hoogbouw' is een slechts kleine minderheid. En aangaande het onderdeel Beschermd Stadsgezicht gaat blijkens bijna de helft van de stembiljetten de voorkeur uit naar "Alleen bepaalde delen worden beschermd stadsgezicht".

Het is de bedoeling deze inzichten te verwerken in een nieuw Bestemmingsplan voor de buurt. naar boven

 

Buurtfunctie Kerklaan

De buurt is gebaat bij een florerende Kerklaan als dé winkelstraat. In 2006 hebben op initiatief van de buurtvereniging enkele bijeenkomsten van ondernemers plaatsgevonden. Afgesproken was plannen te ontwikkelen om de verschillende functies van de Kerklaan te promoten. Het bestuur houdt de vinger aan de pols, o.a. wat betreft bestrijding van leegstand.

naar boven

Jubileumfeest

In 2008 bestond de buurtvereniging officieel 25 jaar, een prima reden voor het organiseren van een week vol festiviteiten eind juni: een openluchtontbijt op zondag, diverse huiskamerconcerten op drie dagen, een gast-aan-tafel project, de heruitgave van een boekje van Beno Hofman over de historie van de buurt (uitverkocht!), de uitgave i.s.m. GRAS van een architectuurgids over onze wijk (nog verkrijgbaar!), diverse wandelingen door buurt en plantsoen en een slotfeest. De geslaagde feestweek heeft diverse buurtbewoners geïnspireerd tot het organiseren van vervolgactiviteiten.

naar boven

Noorderplantsoen

Dit park van alle Groningers heeft een eigen adviescommissie richting de gemeente. Als aangrenzende buurt heeft de buurtvereniging twee vertegenwoordigers in deze Parkcommissie.

naar boven

Plantsoenschoonmaak

De buurtvereniging organiseert minimaal eens per jaar een schoonmaakactie van het plantsoen. Dit levert naast een schoon plantsoen een grotere betrokkenheid ermee op. Dit goed bezochte, gezellige en leerzame evenement wordt aangekondigd in de buurtkrant en op de website.

naar boven

Buurtschouw

Jaarlijks houden vertegenwoordigers van de buurt en van enkele gemeentelijke diensten een gezamenlijke wandeling, de schouw. Dan worden knelpunten in de buurt ter plekke bekeken en besproken en wordt gekeken of er een oplossing mogelijk is.
Ligt er bij u in de buurt zwerfvuil op straat, is de riolering defect, is er iets met de bestrating of laat de straatverlichting het afweten? Het is handiger deze meldingen rechtstreeks door te gegeven aan het Loket Beheer en Verkeer van de gemeente (telefoon 367 89 10) of nog makkelijker via internet.

naar boven

Overlast

In het Noorderplantsoen en omgeving is sprake van overlast door druggebruikers, hanggroepen en parkbezoekers. Met de gemeente is frequent overleg geweest om een oplossing te vinden. Meldingen kunnen rechtstreeks worden telefonisch doorgegeven aan het Meldpunt Overlast van de gemeente (587 58 85).

Ervaart u ernstige overlast? is ingrijpen door de politie nodig? Bel de politie: 0900-8844.Doe óók een melding bij Meldpunt Overlast en zorg. 

Heb u een klacht over een evenement? Ervaart u overlast of hinder? Tijdens het evenement kunt u bellen met evenementenklachtentelefoon van de gemeente Groningen: 050-367 11 33. U kunt ook een melding bij Meldpunt Overlast en Zorg, maar dan kan de gemeente niet direct reageren.

naar boven

Het bestuur

Momenteel (maart 2022) bestaat het bestuur uit: Gerard

van de Poll(voorzitter), Léon Dirrix (secretaris), Han Dekker, Els Lugthart, Jesse Koffeman, Sietze Jan Boer (leden).

naar boven

 

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW