lente

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Het Groenste Buurt-team werkt aan de realisatie van de ambitie om de Noorderplantsoenbuurt energieneutraal te maken in 2024. Om de haalbaarheid hiervan aan te tonen zijn vier verschillende, veel in de buurt voorkomende, woningtypes als voorbeelden uitgekozen. De aanpak van deze woningen start in de tweede helft van 2016 (doel is oktober). voorbeeldwoningBegonnen wordt met een inventarisatie van de wensen van de verschillende bewoners. Vervolgens wordt gekeken naar de bouwkundige staat van het huis, de technische installatie en het huidige energiegebruik. Deze aanpak wordt voor deze pilotwoningen kosteloos uitgevoerd door Groningen Woont Slim en moet resulteren in een overtuigend voorstel naar de bewoners ervan. Uiteindelijk wordt er een prestatie-overeenkomst getekend door beide partijen. Dit traject dient als voorbeeld en als een springplank om meer duurzame renovaties in de Noorderplantsoenbuurt van de grond te krijgen. 

De geselecteerde woningen worden als eerste in de buurt aangepakt om:
- aan te tonen dat het aantrekkelijk is voor bewoners om te investeren in de opwaardering van hun woning
- te laten zien dat grotere energiesprongen mogelijk zijn in het type woningen die veelvuldig voorkomen in de buurt
- andere bewoners te laten zien hoe (op welke manier, met welke aanpak en oplossingen) ook zij hun eigen woning op een aantrekkelijke manier en met een overtuigende aanpak kunnen verduurzamen

Huiseigenaren hebben vaak geen of een beperkt inzicht in wat er mogelijk is, welke oplossingen voor hun type woning interessant zijn en in hoeverre het financieel interessant en haalbaar is om hun woning te verduurzamen. Door het grote aanbod van technieken en oplossingen zien ze soms door de bomen het bos niet meer. De aanpak van de voorbeeldwoningen is erop gericht om een aantal overtuigende voorstellen te ontwikkelen die inzichtelijk maken wat er mogelijk is en welke consequenties en voordelen dat heeft voor de bewoner/eigenaar van de woning. Die voorstellen richten zich op de vier voorbeeldwoningen en zijn daarmee makkelijk te vertalen naar soortgelijke veelvuldig in de buurt voorkomende woningen.

Voor het ontwikkelen van overtuigende presentaties werken de ondertekenende partijen toe naar prestatiecontracten waarin de aanbiedende partijen garanties afgeven over de verbeteringen en prestaties, die haalbaar zijn voor de woningen. Deze partijen werken in samenspraak met de woningeneigenaren toe naar een prestatieovereenkomst, die tevens het gunningsdocument is voor de verbouwing/renovatie van de woning.

Thomas Wielema