lente

Buurtnieuws

   aardbeving

De aardbeving van 30 september 2014 bij Ten Boer heeft ook in de stad Groningen veel schade veroorzaakt. Twee jaar later zitten nog steeds veel huiseigenaren met schade in een lopend bevingsschademeldingstraject. Dit constateert de Werkgroep Bevingen Noorderplantsoenbuurt die de belangen van Noorderplantsoenbuurtbewoners behartigt. Van de ruim 50 bij de werkgroep bekende schademeldingen die bij NAM en CVW zijn aangemeld, is na twee jaar nog ruim de helft ‘in behandeling’ bij het Centrum Veilig Wonen. 

Werkgroep
De werkgroep, na de beving spontaan in de buurt ontstaan, voorziet voor een forse groep buurtbewoners in hun behoefte aan informatie, begeleiding en transparantie omtrent hun bevingsschademeldingen. Deze behoefte groeit regio-breed, zo getuigt ook het ontstaan van andere initiatieven, zoals Stut-en-Steun (www.stutensteun.nl): een onafhankelijk hulp- en ondersteuningsorgaan voor iedereen die te maken heeft met de schadelijke gevolgen van de mijnbouwactiviteiten in Groningen. Bij de afhandeling van schade in de wijk komt opvallend veel willekeur aan het licht. Zo zijn er straten waar bevingsschade bij het éne huis wel wordt erkend en bij het andere niet. Soms gaat het hierbij zelfs om schade aan een gedeelde tussenmuur tussen deze huizen. Daarnaast is er een hoog verloop van contactpersonen en experts bij de NAM en het CVW, wat een soepele afhandeling van het traject niet ten goede komt. Ook vindt nauwelijks voortgangsbewaking plaats door het CVW. Daardoor duren procedures onnodig lang en moeten bewoners vaak zelf hun casebehandeling aankaarten. Verder constateert de werkgroep dat de deskundigheid van schade-experts lang niet altijd van voldoende niveau is. De werkgroep heeft deze stagnerende gevallen verzameld en constateert dat voor betreffende bewoners de maat langzamerhand vol is. Wekelijks zijn er mediaberichten met plannen, maar van concrete daden valt in de Noorderplantsoenbuurt weinig te zien.


Onafhankelijke raadsman
De werkgroep roept eigenaren met een stagnerende schadeafhandeling op dit te melden bij de Onafhankelijke Raadsman (www.onafhankelijkeraadsman.nl). De Raadsman is een persoon én een instantie, benoemd door de minister van Economische Zaken, en is het centrale meldpunt voor klachten over de afhandeling van schadeclaims door de NAM en het CVW. De Raadsman volgt de voortgang van individuele schadeclaims op de voet. Hiermee hoopt de werkgroep dat schrijnende gevallen beter en vaker zichtbaar worden. Zo moet een duidelijker beeld ontstaan van de huidige problemen rond de schadeafhandeling. Met deze informatie wil de werkgroep het CVW aansporen om vooral vaart te maken in het afhandelen van de veel te lang durende schadegevallen. In de huidige praktijk zitten mensen niet alleen tegen de schade aan te kijken, maar ook nog met de stress van de slepende procedures.

Persbericht van Werkgroep Bevingen Noorderplantsoenbuurt (27-9-2016)

N.a.v. dit persbericht verscheen op 28-9-2016 het artikel Noodkreet_over_schades.pdf in het DvhN.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt