zomer

Buurtnieuws

Het lijkt er wel op! Nadat de enquête, zowel in de Noorderplantsoenbuurt als in de Oranjebuurt, aangaf dat beide buurten tevreden waren over het ingevoerde parkeerbeleid, heeft de werkgroep Parkeren Noorderplantsoenbuurt met de beleidsambtenaar en een vertegenwoordiging uit de Oranjebuurt de uitslag van de enquête besproken. Er is een poging gedaan om in de hele Oranjewijk (Oranjebuurt + Noorderplantsoenbuurt) het parkeerbeleid op dezelfde manier te regelen. Het verschil is

dat er twee verschillende “tijdvensters” gehanteerd worden, of wel Oranjebuurt van 9 tot 18 uur en Noorderplantsoenbuurt van 8 tot 22 uur. Vooral het wijkdeel tussen de Kerklaan en de Koninginnelaan (Plantsoenstraat, Selwerderstraat, Baanstraat, enz.) zou hier baat bij hebben. Uiteindelijk is afgesproken om alles te laten zoals het nu is.

Dat wil zeggen:

- Verschillende tijden (Noorderplantsoenbuurt 8 tot 22 uur en Oranjebuurt van 9 tot 18 uur)

- Het gedogen definitief maken, wat betekent dat er in beide buurten geparkeerd mag worden met instandhouding van de      verschillende tijden.

- De bezoekerspas zal in beide buurten een gelijk aantal uren betekenen, 22 uur.

Inmiddels hebben B&W positief geoordeeld over het voorstel. Alleen de gemeenteraad kan er nog anders over denken, wat echter niet te verwachten is. We zijn blij en tevreden met het resultaat.

 

Werkgroep Parkeren Noorderplantsoenbuurt

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt