zomer

Buurtnieuws

Wethouder bevraagd in interpellatiedebat: ingetrokken bouwvergunning Noorderkerk toch niet ingetrokken?

Wat is waar? Ingetrokken bouwvergunningen die toch niet ingetrokken blijken te zijn, bouwstops die niet gehandhaafd worden... Vrijdag stuurde de Werkgroep Noorderkerk een brandbrief naar de Gemeenteraad, woensdag staat een interpellatiedebat op de agenda en wordt wethouder Roeland van der Schaaf bevraagd over de gang van zaken. Het Noorderkerk-project lijkt te verdrinken in een web van onderlinge afspraken, duistere procedures en, volgens omwonenden, misleiding.

                           Noorderkerk

De Noorderkerk is een gevoelig dossier: al in 2013 kwamen omwonenden in actie toen er sprake werd van de verkoop door Nijestee, maar zij werden niet als partij meegenomen in de toekomst van het beeldbepalende gebouw. Het bestemmingsplan werd, ondanks bezwaarschriften van 89 omwonenden, door wethouder Roeland van der Schaaf aangepast, waardoor het nu mogelijk is om ruim kleine 100 studio’s in te bouwen. Dat gaat voor de buurt veel te ver. ‘Daar zou gebouwd moeten worden voor diverse bewoning door starters en ouderen bijvoorbeeld. Deze hoek van de Noorderplantsoenbuurt is al overspoeld door studenten en jongeren. Het evenwicht verdwijnt nu helemaal, met dit plan wordt het hier een campus. Bovendien kijken de nieuwe bewoners straks in vijf lagen dik en tien rijen breed in onze tuinen en huizen,’ aldus de Werkgroep Noorderkerk. ‘Ondertussen verzanden we in procedures en rechtszaken en lijkt overleg verder weg dan ooit. Gemeente, projectontwikkelaar en omwonenden zouden allemaal hetzelfde moeten willen: een invulling van de kerk waar we met z’n allen blij van worden, die een duurzame toekomst voor onze mooie buurt versterkt.’

Werkgroep Noorderkerk

Hieronder volgt de brandbrief aan de gemeenteraad

Gemeenteraad Groningen

(via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Groningen, 22 januari 2016.

Geachte raad, geacht gemeenteraadslid,

Betreft: Noorderkerk – de chaos is compleet

Al eerder (vanaf najaar 2014) wendden wij ons tot u met een oproep om de ongewenste ontwikkelingen in de Noorderkerk (Akkerstraat) en bijgebouwen (Bethesda/Noorderbuitensingel) bij te sturen. Helaas zonder resultaat, hoewel in de maanden daarna de gang van zaken tot genoeg vragen aanleiding gaf. Inmiddels is de chaos compleet en is er een procedurele brij ontstaan waar de gemeente niet meer uit lijkt te komen en van een behoorlijke procesgang geen sprake meer is. Bovendien is er sprake van (al of niet opzettelijke) misleiding.

De context

Zoals u weet, gaat de geplande verbouw van de Noorderkerk de omwonenden zeer aan het hart. Wij zijn niet blij dat de kerk en de achtergelegen bijgebouwen omgebouwd worden tot ruim 100 kleine studio’s. De kerk en bijgebouwen staan in een binnenhof omringd door zo’n veertig gezinswoningen en schipperswoningen. De nieuwe ramen van de studio’s worden te dicht bij onze woningen gebouwd. Dit zorgt voor een vermindering van privacy en een vergroting van de kans op overlast. Dit geldt ook voor het tekort aan aandacht voor de impact die een dusdanig groot gebouw heeft op de buurt, met belasting door fietsen en auto’s van zo’n 100 kortblijvende bewoners (en hun gasten), alleen al door het ontbreken van bijv. een fietsenberging. De sociale verhoudingen en het evenwicht die in onze wijk al onder druk staan, worden bijzonder negatief beïnvloed.

Waar of niet waar

De gemeente wil net als wij graag dat de kerk en bijgebouwen gebruikt worden. Hiervoor heeft de gemeente zelfs het bestemmingsplan aangepast. Wethouder Van der Schaaf heeft de gemeenteraad bij deze aanpassing voorgehouden dat het bouwplan zou voorzien in een variëteit aan kwalitatief hoogwaardige appartementen, die tegen de 50 m2 groot zouden zijn. Soms zelfs groter. Wij hebben ruim op tijd en meermaals verzocht om minimale waarborgen op te nemen voor de grootte en kwaliteit van de te realiseren woningen, maar dit is helaas niet juridisch vastgelegd door de gemeente. Het gevolg is, dat geen van de toezeggingen die de wethouder aan de raad gedaan heeft, gevolgd worden door de projectontwikkelaar. De éénkamerwoningen worden allemaal klein tot zelfs minimaal (15 m2) en zijn kwalitatief ondermaats. De wethouder wast zijn handen in onschuld, want hij kan nu niets meer aan het plan afdwingen als het in het door hem verdedigde bestemmingsplan past. Wij vinden dat de raad op een grove wijze is misleid.

Dan: de vergunning voor de bijgebouwen (Fase 1) deugde niet. Nog voor het tot een rechtszaak kwam heeft de gemeente de vergunning in overleg met de ontwikkelaar ingetrokken. Althans dat is wat de wethouder de raad en ons gemeld heeft, met de nodige excuses vanwege de onzorgvuldigheid. In werkelijkheid heeft de gemeente met de ontwikkelaar afgesproken om de vergunning te doen herleven, zonder zitting bij de rechtbank. Dit hebben wij pas deze week vol ongeloof vernomen. Wij voelen ons gepasseerd, niet gehoord en feitelijk gewoon voorgelogen.

En nog eens: het college heeft een week later, vlak voor het actualiteitendebat van 14 oktober jl., in een brief aan de raad geschreven dat besloten is de andere ondeugdelijke vergunning voor de kerk zelf (Fase 2) ook in te trekken. In werkelijkheid is dit ruim drie maanden later nog niet gebeurd. Ook dit vernamen wij pas onlangs. Sterker nog, diezelfde vergunning wordt nu gewoon gebruikt om door te bouwen! De gemeente wekt hiermee niet de indruk de zaak onder controle te hebben. Ook over dit besluit tot intrekking is immers gelogen.

En nu

De ontwikkelaar bouwt ondertussen verder. De gemeente heeft geen grip op de bouw, omdat ze niet meer weet welke status welke vergunning nu heeft. Er lopen nu namelijk vijf aanvragen voor de kerk en bijgebouwen in verschillende stadia van de procedure. De enige vergunning die verleend is, en waar gebruik van gemaakt zou mogen worden, is de vergunning voor de kerk (die volgens het college ingetrokken zou zijn).

Om het ingewikkelder te maken is er onder de gedane sloopmeldingen volgens de gemeente in sommige gevallen sprake van vergunningsvrije werkzaamheden. De bouwers zien het onderscheid tussen de verschillende werkzaamheden echter niet zo goed, dus worden de studio’s feitelijk illegaal klaargemaakt voor de verhuur. Wij zien en horen dit elke dag gebeuren.

Juist omdat er geen enkele geldige vergunning is, is het voor ons bijna onmogelijk naar de rechter te stappen. Er ligt immers geen besluit van de gemeente om tegen te ageren. De ontwikkelaar heeft gekozen voor een strijd met advocaten in plaats van overleg en laat zich niets gelegen aan onze verzoeken om de illegale bouw te staken. De gemeente zou bezig zijn met een traject van handhaving, maar het is niet duidelijk wat hier precies onder zal vallen. Wij hebben geen vertrouwen in een goede controle door de gemeente en vrezen geconfronteerd te worden met een onomkeerbare situatie waarbij de bouw illegaal is uitgevoerd.

Dat de ontwikkelaar de confrontatie zoekt blijkt eveneens uit de tweede vergunning voor de bijgebouwen. Deze is ingediend vlak na het actualiteitendebat en de vermeende intrekking van de aanvankelijke vergunning, nog voordat de uitgestoken hand van ons is aangegrepen voor een overleg over de mogelijke invulling van de bebouwing. Het nieuwe plan maakt de studio’s bovendien nog kleiner en propt er twee extra studio’s in. Dit laat zien dat de ontwikkelaar geen enkel begrip op wil brengen voor de bezwaren van de buurt. De gemeente laat dit gebeuren, omdat het plan aan het door de wethouder verdedigde bestemmingsplan zou voldoen. Verder zijn de wettelijke minimale eisen voor woninkjes bij een soortgelijke verbouw zo laag, dat het eenvoudig is om aan deze eisen te voldoen.

Hoewel enkele partijen wel serieuze aandacht geschonken hebben aan de problematiek, kunnen zij tot nu toe niet rekenen op het college of de gemeenteraad om hen te helpen de kwaliteit van de buurt op peil te houden. Terwijl wij hier tenslotte al jaren wonen en zeker niet uit zijn op het onmogelijk maken van veranderingen. Vanuit de gemeente ontbreekt het aan elke vorm van regie, sturing of visie.

Door de opeenstapeling van fouten, onzorgvuldigheden, niet nagekomen toezeggingen en onwaarheden vanuit het college, hebben wij geen vertrouwen meer in de betrokken bestuurders. Het college kan zeggen dat het ingewikkelde materie is en dat daarom deze fouten gemaakt worden, maar:

- als je een bestemmingsplan maakt dat geen rekening houdt met de terechte zorgen van de bewoners van een wijk,

- als je zegt de zorgen te begrijpen, deze zorgen in woord wegneemt of verkleint, die zorgen desondanks allemaal uitkomen en je geen enkel sturingsmechanisme in handen hebt,

- als je niet weet wat binnen en buiten de bouwgrens van een net nieuw bestemmingsplan valt, ook niet nadat je er op gewezen bent maar pas bij dreiging van een rechtszaak,

- als je vervolgens niet weet of je nu wel of niet met de ontwikkelaar gesproken hebt en wat je nu ook al weer precies hebt afgesproken over de intrekking van een vergunning,

- als je een vergunning intrekt op basis van een bezwaar, om die vergunning vervolgens in een deal met de ontwikkelaar te doen herleven, zonder de bezwaarmakers hierover te informeren,

- als je besluit een andere verleende vergunning in te trekken, dit ook communiceert en dit vervolgens toch niet doet omdat dit juridisch misschien eigenlijk niet kan,

- als je geen orde kan scheppen op een bouwplaats ondanks de vele verschillende verzoeken hiertoe en omwonenden zien dat er doorlopend illegaal gebouwd wordt,

dan ben je niet berekend op de gestelde taak.

U als onze gemeenteraad kunt iets doen

Onze hoop is op u gevestigd: dat u, de gemeenteraad, het college opdraagt om de van hen verwachte leidende en sturende rol te spelen. In ieder geval zouden alle werkzaamheden op/in/aan de Noorderkerk en de bijgebouwen stilgelegd moeten worden tot er eenduidige en onherroepelijke vergunningen zijn. Ook zouden er duidelijke, controleerbare afspraken op papier gemaakt moeten worden met de ontwikkelaar op straffe van boetes bij afwijkingen. Voor zover wij begrijpen is de Noorderkerk nog altijd eigendom van Nijestee en is de relatie tussen de gemeente en de woningbouwcorporatie goed.

Wat u ook doet: laat u in ieder geval niet vertellen dat u hier niets aan kan doen! Dat is namelijk niet waar.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens Werkgroep Noorderkerk – R. Erasmus

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW