zomer

Buurtnieuws

Groningen, 20 mei 2015

Uitspraak beroepszaak volgt later
Raad van State wijst voorziening Noorderkerk af

Stad – ‘De slag is verloren, de oorlog nog niet’- is de eerste reactie van de Werkgroep
Noorderkerk. Vandaag deed de Raad van State uitspraak over de door de omwonenden
gevraagde voorziening om het Bestemmingsplan Oranjewijk/Noorderplantsoen op te schorten en daarmee de bouwplannen voor de Noorderkerk te stoppen. De rechter wees het verzoek af. De uitspraak gaat alleen over de gevraagde voorlopige voorziening. Een uitspraak door de rechter in het beroep tegen het Bestemmingsplan volgt in een later stadium.

Omwonenden van de Noorderkerk togen onlangs naar de Raad van State om gehoor te vinden voor
hun bezwaren tegen de ruimte die het bestemmingsplan biedt voor bebouwing in de Noorderkerk. De herbestemming van het gebouw tot woonbestemming is op zichzelf een goed idee, vinden ook de
naaste buren. Maar het ontbreken van kaders voor de invulling is een manco, en de geplande -ruim-
100 studio’s van ca. 30 m2 vormen het recept voor nog verdere onbalans in de buurt.

De rechter geeft in het voorlopige vonnis aan dat ‘...het gestelde verlies aan evenwicht en sociale
cohesie in de buurt geen aspecten betreffen die in een bestemmingsplan worden geregeld.’ Daar ligt
dus expliciet de taak van college en gemeenteraad om voorwaarden te stellen die sturing geven aan
bouwplannen van projectontwikkelaars.

Zoals bekend is de verhouding tussen stadjer en student al jaren scheef in de Noorderplantsoenbuurt. Van de 238 bewoners rond de kerk zijn 110 jongere/student, ofwel een percentage van 45% studenten in de buurt. Door in de Noorderkerk ruim 100 studio’s en kleine appartementen te realiseren, stijgt dit percentage in één klap naar 65%. Het gebied, omringd door Akkerstraat, Tuinbouwstraat, Noorderstationsstraat en Noorderbuitensingel wordt als een studentencampus. Deze week werd door de Gemeente vergunning afgegeven voor verbouwing van een pand aan de Noorderbuitensingel tot een woonblok voor 7 studio’s, de Aktie-Maxi daaraan grenzend aan de Noorderstationsstraat wordt momenteel verbouwd naar een woonblok van 13 studio’s. Met 100 studio’s in de Noorderkerk en achterliggende panden wordt een complete woonwijk verzwolgen door studentenbewoning.

Werkgroep Noorderkerk

 

Noorderkerk

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt