zomer

Buurtnieuws

Het ontwerp-bestemmingsplan Oranjebuurt-Noorderplantsoenbuurt ligt gedurende 6 weken (van 22 augustus tot en met 2 oktober a.s.) ter inzage bij het gemeentelijke loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur alleen op afspraak.

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, dat begrensd wordt door de Noorderstationsstraat/Nieuwe Ebbingestraat, het Noorderplantsoen, het Reitdiep en de spoorlijn Groningen-Sauwerd.

Meer leest u in het Stadsbericht, dat verscheen in de Gezinsbode van augustus. Zie het Stadsbericht van die datum op http://gemeente.groningen.nl/vergunning/archief-stadsberichten. Op http://gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan/bestemmingsplan-oranjebuurt-noorderplansoenbuurt vindt u o.a. een interactieve kaart en een inspraakverslag.

U kunt tot en met 2 oktober a.s. (schriftelijk of mondeling) een zienswijze naar voren brengen bij de gemeenteraad. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de adf. Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed, Postbus 7081, 9701 JB Groningen. Online kan dat via de website www.gemeente.groningen.nl/bestemmingsplan. Gebruik het formulier onder ‘Inspreken en een zienswijze indienen’ of bij raadpleging van het plan op de digitale kaart.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW