zomer

Buurtnieuws

Woensdagochtend 25 juni jl. was het een gezellige drukte op en rond het terras van café ‘Het Noorderstation’. De aanwezigen waren afgekomen op de in de media aangekondigde actie van Buurtvereniging Noorderplantsoen. Naast de bestuursleden Suze van Leeuwen en Gerard van de Poll en buurtbewoner Henk Welp was ook stadshistoricus Beno Hofman aanwezig. ’s Morgens vroeg hadden Gerard en Henk twee banieren met de tekst ‘Noorderstation’ over de gevelletters aan zowel de noord- als zuidzijde van het stationsgebouw bevestigd. Om half elf onthulde Beno onder luid applaus en toeziend oog van de pers (OOG TV en Radio en RTV Noord *) de gewenste naam ‘Noorderstation’.

Noorderstation

 

Hierna vertelde de stadshistoricus nog enige historische wetenswaardigheden over de dit jaar 130 jaar oude spoorlijn naar Delfzijl, die via het aan de Noorderstationsstraat gelegen station Groningen verlaat.

De ludieke actie heeft er inmiddels toe geleid, dat zowel de gemeente als provincie Groningen hebben aangegeven in beginsel positief te staan tegenover het initiatief van de buurtvereniging. Ze hebben de gewenste naamsverandering geagendeerd bij de regio Noordoost van NS/Prorail om een nader onderzoek te laten doen naar o.a. de mogelijkheden en kosten. De gemeente en de provincie zullen de buurtvereniging over de voortgang op de hoogte houden.

Wordt vervolgd dus.

Henk Welp

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW