zomer

Buurtnieuws

noorderplantsoen 1De afdelingen Stadsbeheer en Stadstoezicht van de gemeente Groningen peilden de mening van de inwoners van de gemeente Groningen over het Noorderplantsoen. Er is een vragenlijst voorgelegd aan het Inwonerspanel en het Jongerenpanel. Ruim 90 procent van de respondenten is tevreden over het Noorderplantsoen. De combinatie van rust en natuur wordt erg gewaardeerd. Respondenten zijn blij met het park, met de natuur, de rust in het park en de locatie nabij het centrum van de stad.

Maar er wordt ook overlast ervaren. Het park is vooral in de zomer te druk. Veel respondenten die grenzend aan het Noorderplantsoen wonen, geven aan last te hebben van geluids- en rookoverlast. Ook wordt de hoeveelheid afval genoemd, de onveiligheid ’s avonds in het donker door overlast gevende groepen en de verkeersdrukte.

Klik hier om het rapport te lezen.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW