zomer

Groenste Buurt

Een aantal mensen in o2035nze buurt was al geruime tijd bezig om onze buurt te vergroenen door acties met collectieve aankoop van zonnepanelen en groene daken. In oktober 2014 is op de Algemene Ledenvergadering van de Noorderplantsoenbuurt besloten dat we met zijn allen in 2024 energieneutraal willen zijn. Groenste Buurt Noorderplantsoen was een feit! Plannen werden gemaakt, contacten gelegd en we hebben vooral kennis opgedaan van wat wel en wat niet kan. We moeten in 2024 als buurt dus evenveel energie opwekken als we gebruiken. Dat wil zeggen gasgebruik terugdringen, door isoleren van onze woningen, energiezuinige CV-ketels gecombineerd met een hybride warmtepomp installeren en vooral bewustwording en gedrag rondom energieverbruik verbeteren. Dat is niet genoeg. Als buurt moeten we daarom zoveel mogelijk energie in en buiten onze buurt opwekken.30 Augustus 2016 hebben we de Groenste Buurt-coöperatie opgericht en inmiddels hebben we veel technieken toegepast om te kijken wat de mogelijkheden zijn. De resultaten zijn nog niet altijd positief te noemen. Wel hebben we als coöperatie geïnvesteerd in zonnepark Vierverlaten, met inmiddels 16 panelen.

 

De gemeente is met een langetermijnvisie bezig en wil samen met ons een Wijk Energie Plan voor de Noorderplantsoenbuurt maken. We hebben allemaal behoefte aan houvast hoe het nu verder moet. We denken nu dat het als volgt zal gaan:

2024 buurt energieneutraal door het gasverbruik te verminderen en veel elektriciteit op te wekken via zonnepanelen op eigen dak, postcoderozen en deelnemen in wind- en zonneparken.

2035 stad en buurt aardgasvrij door te stoppen met aardgas en over te stappen op groen gas.

2050 al onze woningen energieneutraal door bijvoorbeeld aansluiting op een warmtenet en een veel sterker electriciteitsnet om alle opgewekte en gebruikte elektriciteit te kunnen verwerken.

Met dit plan wordt duidelijk hoe snel alles moet gaan en in welke richting. Dat geeft weer aan welke beslissingen iemand kan nemen bij vervanging van een installatie of aanpassing van de woning. In onze buurt willen we eerlijke en onafhankelijke kennis opbouwen waar iedereen in de buurt gebruik van kan maken. We denken ook dat met het Wijk Energie Plan er fondsen beschikbaar komen om alles mede mogelijk te maken.

Op dit moment zijn een aantal bewoners met de gemeente in gesprek over het Wijk Energie Plan, dat in het tweede kwartaal 2019 klaar zal zijn. Wil je meepraten dan kan je je aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Harry van Ommen (voorzitter coöperatie GB)

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW