lente

Groenste Buurt

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten het in overweging te nemen om de salderingsregeling toch te verlengen. Deze uitspraak deed hij in een kamerbrief naar aanleiding van de uitkomst van het evaluatierapport “De historische impact van salderen”.

 Salderen of subsidie e1449138466993  

Sinds Minister Kamp in 2015 de uitspraak deed om de huidige vorm van salderen in 2017 onder de loep te willen nemen, twijfelen veel mensen of het aanschaffen van zonnepanelen wel verstandig is. Mét de salderingsregeling is de terugverdientijd ongeveer 7 jaar en zonder deze regeling wordt dat al gauw verdubbeld. Hoog tijd voor duidelijkheid dus.

In het evaluatierapport  dat PriceWaterhouseCoopers op verzoek van Kamp opstelde komt naar voren dat het mogen salderen van teruglevering een belangrijke prikkel is voor mensen om over te stappen op eigen energie opwek. Sinds 2011 is de jaarlijkse groei van zonnepanelen fors toegenomen. Tussen 2004 en 2011 was er een jaarlijkse groei van 13 procent. Vanaf 2011 steeg dit naar 93 procent. Opmerkelijk is dat salderen al mag sinds 2004 toen de regeling werd opgenomen in de Elektriciteitswet 1998.

Misschien moet de explosieve groei van zonnepanelen in Nederland dus niet alleen gezocht worden in de salderingsregeling. In 2008 bedacht het Ministerie van Economische Zaken namelijk ook de SDE-regeling voor kleinverbruikers. Deze regeling keerde een subsidiebedrag uit over de opgewekte energie van de zonnepanelen. Daarnaast werden zonnepanelen ook steeds goedkoper door massaproductie in China. In 2004 kostte een zonnepaneel nog bijna 7 euro per Wattpiek (Wp). In 2016 betalen we nog maar een kwart (€ 1,75) van dit bedrag. En ook de impact van het straatbeeld mag niet onderschat worden. Onderzoek heeft al uitgewezen dat mensen veel sneller geneigd zijn over te stappen naar zonnepanelen als hun buren deze ook hebben.

Ondanks dat salderen een grote prikkel is om zonnepanelen te kopen, zorgt deze er ook voor dat mensen juist minder geneigd zijn te investeren in opslag van energie. Minister Kamp staat misschien wel aan de vooravond van een cruciale beslissing. Afschaffen van salderen zal de motivatie voor aanschaf van zonnepanelen bij consumenten doen afnemen. Tegelijkertijd zorgt de huidige salderingsregeling ervoor dat de ontwikkeling voor energieopslag stil blijft staan. Deze ontwikkeling is, zeker op lange termijn, belangrijker dan men denkt voor een succesvolle energietransitie. Verduurzamen kost geld en daarom zal Minister Kamp moeten zorgen voor een goede tussenoplossing.

Minister Kamp geeft in de kamerbrief aan dat hij lokale energieproductie blijft ondersteunen, zolang deze zonder steun niet rendabel is. Ook zegt hij toe dat bij een aanpassing van de huidige salderingsregeling er een goede overgangsregeling komt voor degene die gebruik maken van de huidige regeling. Voor het stimuleren van lokale energieproductie vanaf 2020 hanteert de minister de volgende uitgangspunten. De regeling dient:

- een toekomstbestendige en kosteneffectieve stimulans te bieden voor de kleinschalige productie van hernieuwbare elektriciteit;
- stuurbaar te zijn (de hoogte van de stimulans kan aangepast worden als de kostprijs van zonnepanelen veranderd);
- gebouweigenaren (kleinverbruik) voldoende investeringszekerheid te bieden;
- toegankelijk en begrijpelijk te zijn voor particulieren en bedrijven;
- uitvoerbaar te zijn;
- voor een stabiele groei van de markt voor zonnepanelen te zorgen;
- een stimulans te zijn voor het optimaliseren van ruimtegebruik voor hernieuwbare energie; en
- zo min mogelijk marktverstorende effecten te hebben en nieuwe ontwikkelingen zo min mogelijk te belemmeren

Eind 2016 stelde Agnes Mulder (CDA) voor om huishoudens die gebruik maken van salderen mee te laten betalen aan opslag van duurzame energie (ODE). Minister Kamp geeft in de kamerbrief aan dit voorstel mee te nemen in zijn overwegingen. Minister Kamp zegt dat hij de ambitie deelt om de groei van decentraal geproduceerde zonne-energie verantwoord te stimuleren en bestendigen. Hiervoor wil hij graag investeringszekerheid bieden voor mensen die zonnepanelen aanschaffen. In het voorjaar van 2017 zal Minister Kamp een definitief besluit nemen over de voortgang van de salderingsregeling.

Bron: Kamerbrief Minister Kamp, Milieucentraal, geplaatst op 12 januari 2017 door ZEP in de categorie Nieuws.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt