zomer

Groenste Buurt

In onze buurt hebben we een viertal woningen aangewezen als zogenaamde pilotwoningen om een beeld te krijgen van wat er mogelijk is om de woningen in onze buurt energieneutraal te krijgen. De pilotwoningen verschillen in bouwjaar (oud en relatief nieuw) en in totale vloeroppervlakte. Een aantal experts hebben deze woningen onderzocht en aan de hand van modelberekening geschat wat de energiebesparingsmogelijkheden kunnen zijn. Hiervan zijn recentelijk de eerste resultaten beschikbaar gekomen. De schipperswoning is een veel voorkomend woningtype en mag daarom niet ontbreken als pilotwoning. 

huis    grafiek

De schipperswoning wordt in een model gestopt samen met het huidige energiegebruik. Vervolgens berekent het model wat de energiebesparingen van verschillende maatregelen zijn. De eerste berekeningen gaven aan dat eenvoudige isolatiemaatregelen maar een geringe invloed hebben op de totale energie behoefte van een schipperswoning. Om veel te besparen moet de woning zeer grondig geïsoleerd worden. De meeste winst is te behalen door de warmte anders op te wekken. Dit vraagt om aanpassingen aan de technische (verwarmings-)installatie. Dit kun je per huis doen maar ook per blok, per straat, per buurt, enz. Zodra de definitieve adviezen er liggen, gaan we deze op buurtbijeenkomsten presenteren en komen ze voor eenieder beschikbaar voor een vertaling naar elk huis in onze buurt.

sponsor

Groenste Buurt

groenstebuurt