zomer

Groenste Buurt

Noorderstation 1Eind vorig jaar jaar werd de stand van zaken rond het voorgenomen postcoderoosproject station Groningen Noord, in de volksmond het Noorderstation, uit de doeken gedaan. De toekomst zag er toen nog florissant uit. NS ging immers akkoord met de plaatsing van ca. 300 panelen op de perronoverkappingen. Het wachten was op de uitslag van het technisch onderzoek naar de draagkracht van die overkappingen alvorens de zgn. intentieverklaring met enig feestelijk vertoon kon worden ondertekend. 

Het kwam als een koude douche, dat de draagconstructie onvoldoende sterk bleek voor het extra gewicht van de panelen en de benodigde ballast. Om die voldoende te verstevigen blijkt een zeer aanzienlijke investering onvermijdelijk. ProRail is doende de haalbaarheid hiervan te onderzoeken. Het is echter realistisch om ervan uit te gaan dat de uitkomst van de pcr zeer ongewis is. Heel teleurstellend voor ider die zich voor het welslagen heeft ingezet én voor de vele bewoners van o.a. de Noorderplantsoenbuurt die hebben aangegeven aan het project mee te willen werken.

ZOADInmiddels is er echter een acceptabel alternatief en wel in de vorm van een heleboel kleinere en grotere daken in de buurt, die wel geschikt zijn voor plaatsing van zonnepanelen. Denk aan de daken van particuliere koopwoningen en die van VvE’s waar nog geen zonnepanelen op liggen. Al die daken bij elkaar kunnen samen één heel groot dak vormen. 

Dat is het uitgangspunt van een nieuw project: Zon Op Alle Daken. Dat is een coöperatie uit Groningen, die andere coöperaties ondersteunt bij dit idee. Alle eigenaren die hun dak ter beschikking stellen, ontvangen hiervoor een vergoeding per zonnepaneel. En iedereen die investeert in de zonnepanelen, ontvangt een jaarlijkse korting op de energierekening.

Zon Op Alle Daken zal het project uitvoeren in directe samenwerking met de Groenste Buurt. Ook Energie VanOns en Grunneger Power bieden ondersteuning. HIER vind je uitgebreide informatie over Zon Op Alle Daken.  

Ben of ken je iemand met een geschikt dak? Meld je dan aan via www.zonopalledaken.nl.

sponsor

Groenste Buurt

Logo groenste buurt NW