zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

De horeca probeert iets

De een doet dit met bezorgmaaltijden en een ander door een terras om te batterijen tot een afhaallocatie. Paviljoen Zondag in het Noorderplantsoen is al een week een afhaallocatie voor een beker koffie of iets zoetigs. Omdat het waarschijnlijk nog wel even gaat duren, is er inmiddels een soort verkeerscirculatieplan op het terras geschilderd.

P 20200330 160358 2 1024x768

ProRail biedt met herplanting compensatie voor kappen

treinBegin januari 2020 zijn kap- en snoeiwerkzaamheden verricht in opdracht van ProRail rondom het spoor Groningen – Sauwerd in Groningen. ProRail moet met onderhoud de spoorwegveiligheid garanderen en wil tegelijk in groenwerkzaamheden duurzaam opereren. ProRail en de gemeente kregen hierop meldingen van verontruste omwonenden. Ter hoogte van de Stadhouderslaan bleek dat de werkzaamheden waren afgerond en dat er een kaalslag had plaats gevonden. Dit kwam niet overeen met de gemaakte afspraken en de verleende vergunning door de gemeente. ProRail zal daarom met herplanting compenseren.  

Vergunning
Er was een vergunning verleend voor onderhoudsmaatregelen waarbij bomen met een doorsnede groter dan 20 cm behouden zouden worden. Boom met een doorsnede kleiner dan 20 cm en bramenstruiken mochten verwijderd worden. De overige lage begroeiing, zoals heesters hadden behouden moeten blijven. In de praktijk bleken de diverse begroeiingen één geheel te vormen en onmogelijk los van elkaar te bewerken.  
Gemeente, ProRail en aannemer zijn met elkaar in gesprek gegaan om uit te zoeken hoe we deze gang van zaken hadden kunnen voorkomen en welke oplossingen we konden vinden. Vanuit de gemeente is daarbij verzocht richting ProRail om te komen met een compensatievoorstel. Partijen maakten vervolgens deze afspraken:

Herplant
Voor de verwijderde bomem met een doorsnede groter dan 20 cm vindt een herplant plaats. Het gaat om een mix van Fraxinus Ornus (pluim es), Mespillus Germanica (mispel) en Prunus Cerasifera (kers). Er is gekozen om de bomen in april te planten. De herplant vindt plaats in het gebied waar de bomen zijn verwijderd. Daarbij wordt rekening gehouden met de locatie van de herplant zodat de bomen niet over enkele jaren een gevaar gaan vormen voor het spoor. Voor de verwijderde lage begroeiing is de ervaring dat deze uit zichzelf herstelt en aangroeit. In september 2020 gaan de gemeente en de aannemer samen bekijken of daar sprake van is. Als deze zich herstelt, zal hiervoor geen verdere compensatie gedaan worden. Mocht er geen herstel zichtbaar zijn, dan volgt compensatie van de lage begroeiing. Daarnaast worden er rond de herplante bomen extra 200 nieuwe heesters geplant omdat het herstellen van de gemaaide heesters tot volwaardige planten, een aantal jaren in beslag neemt.

Bron: gemeente Groningen

Bericht gemeente over afvalstations en oud papier inzameling

Langere wachttijden afvalbrengstations

Vanwege het coronavirus werken veel mensen thuis en wordt er veel opgeruimd. Daardoor wordt er veel spul naar de afvalbrengstations gebracht. Houd rekening met langere wachttijden. We vragen u om begrip voor de situatie.

Hierbij ook het verzoek om alleen te komen en u te houden aan de regels die er nu gelden. Beter is het wegbrengen van afval even uit te stellen!

Op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april zijn de afvalbrengstations gesloten! Dit geldt alleen voor particulieren voor alle afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat, Vinkhuizen en in Haren. De wijkpost in Ten Boer is in deze periode sowieso gesloten.
NB. De compostdagen op vrijdag 10 april (Goede Vrijdag) en zaterdag 11 april gaan niet door.

 

Inzameling oud papier

Van 23 maart t/m 1 juni komen verenigingen en Goudgoed niet meer langs om oud papier in te zamelen. U kunt op uw (digitale) afvalwijzer zien of dit voor uw wijk of dorp geldt. U wordt nadrukkelijk verzocht geen oud papier aan de weg te plaatsen. U kunt uw oud papier nog wel kwijt in een openbare papiercontainer of thuis bewaren totdat het weer wordt opgehaald.

 

Voor overige maatregelen van de gemeente omtrent het corinavirus gaat u naar: 

www.gemeente.groningen.nl/coronavirus

 

Inwonerspanel over het Noorderplantsoen

noorderplantsoen 1De afdelingen Stadsbeheer en Stadstoezicht van de gemeente Groningen peilden de mening van de inwoners van de gemeente Groningen over het Noorderplantsoen. Er is een vragenlijst voorgelegd aan het Inwonerspanel en het Jongerenpanel. Ruim 90 procent van de respondenten is tevreden over het Noorderplantsoen. De combinatie van rust en natuur wordt erg gewaardeerd. Respondenten zijn blij met het park, met de natuur, de rust in het park en de locatie nabij het centrum van de stad.

Maar er wordt ook overlast ervaren. Het park is vooral in de zomer te druk. Veel respondenten die grenzend aan het Noorderplantsoen wonen, geven aan last te hebben van geluids- en rookoverlast. Ook wordt de hoeveelheid afval genoemd, de onveiligheid ’s avonds in het donker door overlast gevende groepen en de verkeersdrukte.

Klik hier om het rapport te lezen.

Lentekrant 2020

Voorkant Lentekrant 2020kopieDe papieren versie is al ruim anderhalve week geleden bij iedereen in de Noorderplantsoenbuurt bezorgd. De digitale versie stond per abuis nog niet online. Maar nu dus wel ! Hier te downloaden

Een extra exemplaar is op te halen bij Copyright aan de kerklaan. Alleen als je virusvrij bent en anderhalve meter afstand bewaart :-)

Bericht en oproep van de gemeente

In het kader van de coronacrisis doet de gemeente een oproep:

Hallo allemaal in de Oranjebuurt en Plantsoenbuurt,

De komende weken gaan we bijzondere tijden tegemoet en dat vraagt van ons allemaal om aan te passen en op te letten. Lees bijvoorbeeld de brief van de burgemeester aan Stadjers en kinderen: https://gemeente.groningen.nl/actueel/nieuws/burgemeester-koen-schuiling-steekt-inwoners-hart-onder-de-riem

Ons is gevraagd om afspraken af te zeggen en thuis te gaan werken. Dat betekent dat we veel telefonisch en per mail doen. Maar dat betekent ook dat we minder in de wijk aanwezig zullen zijn. En daarom vragen we jullie signalen die jullie opvangen aan ons door te geven. Of bijvoorbeeld mooie initiatieven die breed gedeeld mogen worden laten zien. Met een paar extra oren en ogen in de wijk kunnen we wat beter naar elkaar omkijken. En vooral: vraag ons om hulp als dat nodig is.

De entrees van de WIJ-teams zijn gesloten, maar zijn nog wel telefonisch bereikbaar. Ook een aantal loketten van de gemeente zijn vooralsnog open. Op de hoogte blijven van de algemene dienstverlening van de gemeente Groningen doe je hier: https://gemeente.groningen.nl/coronavirus

Met vriendelijke groet,

Nienke Alkema en Frank Brander

 

Gebiedsteam Oude Wijken
Oosterparkwijk, Korrewegwijk, De Hoogte, Noorderplantsoenbuurt, Oranjebuurt, Schildersbuurt, Kostverloren
Gemeente Groningen

06-38544815
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
@frank_brander
http://gemeente.groningen.nl/wijken

 

Boekpresentatie door Wilma Klaassen op 31 maart gaat niet door

Omdat alle horecagelegenheden per direct, tot in elk geval 6 april, zijn gesloten gaat de boekpresentatie die op 31 maart in de Bres zou worden gehouden niet door. Er wordt een nieuwe datum gepland. Deze datum is is binnenkort te vinden op de website van Wilma Klaassen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Geen plantsoenschoonmaak door coronavirus

Door alle beperkende maatregelen die zijn opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is besloten de  plantsoenschoonmaak van 4 april niet door te laten gaan.

Ronald Katee

Nog één zielig boompje achter het hek langs het spoor in onze buurt

Voor de kerstdagen en nog tot in januari heeft ProRail het spoortalud laten kaal slaan van de Walfridusbrug tot in Kostverloren. Flinke delen van de ecologische hoofdstructuur zijn zo met de grond gelijkgemaakt en zelfs nog tot in de grond vernield.Strukton heeft de onderhoudsopdracht van ProRail gekregen en het werk weer uitbesteed aan een vergunningloze hovenier. Zo kunnen ze elkaar over en weer de bal toe spelen en schuld ontkennen. Een bewoner aan de Kalverstraat heeft het ene zielige boompje gered. Toch nog een beetje natuur over. Het zal echter nog lang duren voordat er herstel optreedt.

nog 1 zielig boompjeWrang is dat de Japanse Duizendknoop, die zich in de winter ondergronds schuilhoudt, nu alle gelegenheid krijgt om nog meer vierkante meters op het spoortalud te veroveren. Wat een beleid!

De bewoners van de Noorderplantsoenbuurt en verre omtrek gaan ook de honderden kilo’s bramen missen, die elk jaar langs het spoor in de Tuinbouwstraat konden worden geplukt. De eerste vier jaar geen bramenjam meer dus.

Hopelijk gaat de gemeente zich nu nog eens beraden over de bomenkap achter Blauwborgje. Dat stuk groen, net aan de andere kant van het spoorhek, staat ook op de nominatie om gekapt te worden voor het nieuw aan te leggen fietspad. Als dat doorgaat verliest de gemeente totaal haar geloofwaardigheid, wanneer ze beweert zoveel mogelijk groen in de stad te willen om een klimaatbestendige stad te worden.

NB: in het Dagblad van het Noorden van 14 maart staat te lezen dat de gemeente inmiddels 20 van de 32 bomen achter Blauwborgje heeft gekapt. Op verzoek van de rechter is de kap inmiddels weer stilgelegd. Het naderende broedseizoen zal de bomen weer even respijt geven.

Suze van Leeuwen