zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Hoe ziet de gemeente er over 15 jaar uit?

groningenHoe ziet de gemeente er over 15 jaar uit? Voor het antwoord daarop is de gemeente Groningen haar Omgevingsvisie aan het updaten. In een online talkshow op donderdag 8 april, van 19:30 tot 21:30 uur, gaan deskundigen en collegeleden daarover met elkaar in gesprek. Ze praten dan over onder andere de toegang tot de stad, klimaatadaptatie en onderwijs & arbeidsmarkt. Meer weten? Lees verder op onze website

Bron: gemeente Groningen

Nederlands Kampioenschap Tegelwippen

21 03 30 NK Tegelwippen Groningen Glimina ChakorOp dinsdag 30 maart is de tweede editie van het NK Tegelwippen van start gegaan. De gemeente Groningen doet dit jaar voor het eerst mee en gaat de strijd aan met de gemeente Leeuwarden. Het doel: zoveel mogelijk (tuin)tegels uit de grond ‘wippen’ en verruilen voor groen.

Ook in de rest van het land gaan gemeenten de strijd met elkaar aan. Meer dan veertig gemeenten hebben zich aangemeld. In het oog springen vooral de derby’s tussen Leeuwarden en Groningen, Amsterdam en Rotterdam, Breda en Tilburg en Utrecht en Den Haag. In al deze gemeenten vervangen inwoners een deel van hun tegels door groen om zo wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor insecten en dieren te verbeteren.

Meedoen is eenvoudig
Vanaf 30 maart kan iedere individuele inwoner van Groningen meedoen. Je hoeft je hiervoor niet vooraf aan te melden maar kunt eenvoudig de verwijderde tegels aanmelden via nk-tegelwippen.nl, inclusief een foto van het resultaat als bewijsmateriaal. Deze tegels worden dan meegeteld in de tegelstand die centraal wordt bijgehouden. Heb je geen inspiratie voor de plek waar eerder tegels lagen? Bij het inleveren van je tegels bij Tuin in de Stad (Tarralaan 6, Groningen) of Twee “R” Recycling Groep (Gideonweg 10, Groningen) krijg je een zakje bloemzaadjes om je tuin mee te verfraaien.

Samen tegelwippen is leuker
Je kunt ook als groep meedoen aan deze wedstrijd. Ga aan de slag met je (sport) vereniging, buren, collega’s, dorpsbelangen etc. om je tuin, terras, of plein te ‘onttegelen’ en ontvang hiervoor planttegoed van Tuin in de Stad. Kijk voor meer informatie op groningenklimaatbestendig.nl.

Je kunt een half jaar lang meedoen aan de wedstrijd, het NK Tegelwippen loopt namelijk tot 30 september 2021.

Het NK Tegelwippen 2021 wordt gesteund door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ons Water en is een concept van activatiebureau Frank Lee en collectief Dus Wat Gaan Wij Doen.

Bron: gemeente Groningen

Boominspectie is essentieel voor veiligheid en lang leven

Iedere boom in de gemeente GrHenk Jan Hofman en Edwin Arends inspecteren alle bomen in de gemeenteoningen heeft een eigen nummer en een eigen beheerplan. Boominspecteurs kijken regelmatig of de boom gezond is en als dit niet het geval is, welke stappen er nodig zijn voor herstel en behoud. “Het doel is altijd de boom zo lang mogelijk te laten staan.”

“We beginnen met een visuele inspectie”, zegt Henk Jan Hofman, één van de drie gemeentelijke boomspecialisten. Hij inspecteert met zijn collega’s alle bomen ten minste één keer in de vier jaar. “We doen een rondje stam, kijken naar de kruin, of er takken zijn afgebroken en of er beschadigingen zijn. Als we gebroken takken zien, kijken we of er een snoeiactie nodig is. In dat geval gaat er een hoogwerker heen en halen we de tak eruit. Als alles goed is, gaan we naar de volgende boom.”

Zwakke schakel
Soms vinden de inspecteurs een boom die is aangetast door, bijvoorbeeld, een schadelijke zwam. “Een boom kan door ouderdom of ziekte een zwakke schakel worden in het ecosysteem waar hij deel van uitmaakt”, zegt boomspecialist Edwin Arends. “Dan gaan parasitaire schimmels hem aanvallen. Dat kan een proces van jaren zijn. Dit moeten we goed in de gaten houden, want we moeten zorgen dat de boom geen gevaar oplevert. Dat moeten we goed monitoren.”

Links Henk Jan Hofman en rechts Edwin Arends 

Extra aandacht
Twintigduizend bomen in de stad hebben extra aandacht nodig en worden daarom vaker geïnspecteerd. Henk Jan: “Elk jaar bekijken we de essen in verband met de essentaksterfte, en kastanjes drie keer per jaar vanwege de kastanjeziekte. Platanen kunnen de massariaziekte hebben, die controleren we ook 1 à 2 keer per jaar, net als de iepen, die we twee keer per jaar controleren op iepenziekte.”

Uniek nummer
“Bij de inspectie kijken we naar gegevens als  de omgeving, de conditie, omvang van de boom en de kwaliteit van het overgebleven hout”, zegt Edwin, die naar eigen zeggen bij elke boom wel een verhaal heeft. “We noteren onze bevindingen in het beheersysteem, dat iedere inwoner van de stad kan inzien. Elke boom heeft zijn unieke nummer. Achter dit nummer hangen alle gegevens die nodig zijn voor het beheer. Zo houden we goed bij hoe het met de bomen gaat.”

Nader onderzoek
Soms hebben de inspecteurs meer informatie nodig om de ziekte en juiste behandeling vast te kunnen stellen. Edwin: “We doen dan metingen met specialistische apparatuur, zoals met geluidsgolven of röntgen. De resultaten van dit onderzoek helpen ons bij het formuleren van de toekomstverwachting en de nemen van maatregelen.”

Oude wilg
Dit kan niet voorkomen dat er af en toe een boom verwijderd moet worden, zoals laatst een kastanjeboom in het Noorderplantsoen. “Die was te broos geworden”, zegt Henk Jan. “In een druk park als het Noorderplantsoen kan dat niet. Dat vinden wij heel spijtig. Het doel is altijd de boom zolang mogelijk te laten staan. Zo staat er in Coendersborg een prachtige oude wilg die hol is van binnen. Kinderen kunnen erin staan en spelen. Door de kroon goed te snoeien blijft hij stabiel. We hopen dat zo’n boom nog lang mag staan en dat mens en natuur er nog lang van kunnen genieten.”

Bron en foto: gemeente Groningen

Nieuwe verkeersmannetjes geplaatst

Op verzoek van enkele buurtbewqoners heeft de buurtvereniging nog een tweetal verkeersmannetjes geplaatst op plaatsen waar het verkeer te hard rijdt od de verkeerssituatie onoverzichtelijk is. Er staat er één op de hoek van de Kolfstraat en de Plantsoenstraat en er is er één geplaatst aan het begin van de Kalverstraat. Deze weg nodigt uit om even op het gaspedaal te trappen. Hopelijk hebben de beide mannetjes een positief effect op de weggebruikers!!

poppetje kolfstraatpoppetje kaslverstraat

Nieuwe schaaktafels Noorderplantsoen

Jort links neemt het op tegen Jorden van Foreest Foto Henk Tammens

Dankzij een oproep van enkele enthousiaste inwoners heeft de gemeente twee schaaktafels in het plantsoen geplaatst. De eerste partij werd gespeeld door niemand minder dan schaakgrootmeester Jorden van Foreest. De Groninger wist onlangs op knappe wijze het Tata Steel Chess-toernooi te winnen. Wethouder Inge Jongman deed samen met de 9-jarige Jort de openingszet tegen Van Foreest.

'Schaken is bij uitstek een denksport die aanzet tot het oplossen van problemen en het aangaan van uitdagingen. Goed voor het brein!', aldus Jongman. 'De tafels staan schuin tegenover restaurant Zondag en jong en oud kan hier aan de slag.'

Bron: RTV Noord
Foto: Henk Tammens

Weekjournaal Noorderplantsoen, week 13 door Janny Giezen

Wat is er nu veel kleur in het Noorderplantsoen. De Stinsenplanten (Borgbloumkes in het Gronings) laten veel verschillende soorten zien. De afgelopen week kleurde het door het hele Plantsoen geel van de Bosgeelster. Het Noorderplantsoen staat hierom bekend. Wat ook leuk was om de eerste Hommels te zien. Deze was te zien bij de Krokussen.
week 13 21 JG 01week 13 02 2021 01

De Vingerhelmbloem zag ik alleen op de Wal vlakbij Lambik. De witte Bosanemoon zijn verscholen tussen de struiken. Je loopt er zo voor bij. Er zijn al weer veel knoppen aan de bomen te zien. De Magnolia laat bij sommige knoppen al roze zien. Het is ook mooi om de komende tijd de knoppen van de Kastanje te volgen. Per dag kan het veranderen.

week 13 21 JG 031week 13 21 JG 041

Aanpak parkeeroverlast in meerdere wijken

Het College van B&W wil, mede op verzoek van inwoners, betaald parkeren invoeren in meerdere wijken in Groningen. Op die manier wil het college de parkeerdruk in de stad omlaag brengen. Het college kiest er deze keer voor om parkeeroverlast niet per wijk op te lossen, maar betaald parkeren in één keer in een groter gebied in te voeren. Zo wil het college voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar wijken waar parkeren nog wel gratis is.

parkeren
 De wijken waar het college maatregelen wil nemen liggen in een schil rondom de wijken waar al betaald parkeren geldt. Het gaat om Paddepoel, Selwerd, De Hoogte, Coendersborg, Helpman, De Wijert-Noord, Corpus den Hoorn en delen van de Hoornse Meer. Ook de Stadshavens, De Suikerzijde, de nieuwe woontoren aan de Regattaweg en het Stadspark worden op termijn meegenomen. Ook wil het college betaald parkeren invoeren in de delen van de Oosterparkwijk en de Indische Buurt waar parkeren nu nog gratis is.
 
De prijs van een parkeervergunning in deze wijken ligt lager dan de prijs van een vergunning dichterbij de binnenstad. Een bewonersvergunning kost iets meer dan € 49,- per jaar. Dat is iets meer dan € 4,- per maand. Een bezoekersvergunning kost datzelfde bedrag. De opbrengsten komen ten goede aan het verbeteren van de inrichting van de straten.
 
 
Bron: gemeente Groningen

Sprookjesboom-Noorderplantsoen is niet meer

De monumentale kanstanjeboom op de hoek van de Kerklaan en de Grote Kruisstraat is niet meer. De onder de naam Sprookjesboom bekende staande kastanje heeft het veld geruimd. De boom was aangetast door ziekte en zou volgend de gemeente te veel gevaar opleveren. Wat nog resteert is de afgezaagde stronk. Jammer dat zo'n reus van tientallen jaren ten gronde gaat aan een soort corona onder de kastanjes. 

gevelde kastanje 02gevelde kastanje 01

Lentekrant 2021

Noorderplantsoen buurtkrant lente2021 voorkantLees hier de Noorderplantsoen lente buurtkrant online. De gedrukte versie ligt als het goed is overal in de buurt op de mat. Mocht dat niet zo zijn dan kan een exemplaar bij Copyright opgehaald worden. Zo lang de voorraad strekt! Veel leesplezier namens de redactie

Uitnodiging Webinar Regionale Energiestrategie Groningen

In de provincie Groningen werken alle gemeenten, de waterschappen en de provincie samen om een Regionale Energiestrategie voor Groningen (RES) op te stellen. In de RES staan plannen en afspraken over hoeveel duurzame energie Groningen in 2030 op land wil opwekken. RES Groningen werkt daarvoor samen met de netbeheerder, maatschappelijke organisaties en een vertegenwoordiging van inwoners en bedrijven. In heel Nederland zijn dergelijke RES’en bezig om afspraken te maken voor de duurzame opwek van energie en warmte op land.

De organisatie van de RES praat u graag bij over wat de RES precies is en hoe het ook u als bewoner raakt. Er wordt uitgelegd hoe het bod voor opwek van duurzame energie in Groningen is samengesteld en wat de rol is van de RES en van de afzonderlijke gemeenten en daarmee ook op welk niveau u het beste mee kan praten en uw steentje bij kan dragen.

Tijdens het webinar op donderdagavond 25 maart vertelt RES Groningen er graag meer over. Ook kunt u vragen stellen. Aanmelden kan via dit formulier.

Mocht u meer willen weten over het energieprogramma van de Gemeente Groningen dan kunt u hier meer informatie vinden: https://gemeente.groningen.nl/energie
Daar vindt u onder andere de duurzame opwek plannen van de Gemeente Groningen die onderdeel zijn van het totale bod van de RES Groningen.

zonneparkProgramma
20.00 uur:           Welkom
20.05 uur:           Waarom de energietransitie

20.10 uur:           Presentatie RES
20.25 uur:           Betrokken gemeente bij RES
20.40 uur:           Vragen van kijkers beantwoorden
20.50 uur:           Wat kunt u als inwoner zelf doen?
21.15 uur:           Afsluiting

Bron: Energieteam van de Gemeente Groningen