zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Vage glazenwassers: laat u er niet bij lappen

Dubieuze glazenwassersIn de buurt zijn afgelopen tijd meldingen gekomen over glazenwassers die er niet louter op uit lijken te zijn de ramen netjes te wassen.

Er is een groep actief die min of meer ongevraagd het huis betreedt, om een sleutel vraagt en geld probeert te innen terwijl de dienst niet naar behoren is uitgevoerd en meer vormen van intimiderend gedrag.

Daarom: wees alert en betaal niet als u geen opdracht tot wassen heeft gegeven. Mocht er zich een (nieuwe) glazenwasser aan uw deur melden: check dan altijd het betreffende bedrijf op internet voor u besluit er al dan niet mee in zee tegaan. Regent het slechte recensies? Dat is meestal niet voor niets.

Monument bij - oude naam - Noorderstation

henk welpHenk Welp (78) is geboren en getogen Stadjer. Hij zette en zet zich in voor tal van buurtprojecten. Eentje van lange adem is het samen met de buurtvereniging realiseren van een monument bij wat in de volksmond nog steeds het Noorderstation heet. In de vorm van een zuil op het voormalig Noorderstationsplein willen de initiatiefnemers de geschiedenis van het station her

Lees het hele verhaal over Henk Welp: ‘Groningen is prettig compact met veel aanbod’ | Groninger Gezinsbodedenken.

Schoon genoeg van rotzooi in Noorderplantsoen

rotzooi in NPOnder de naam “Schoon Genoeg Plantsoen” broeden omwonenden op plannen om een blijvende gedragsverandering bij de gebruikers van het Noorderplantsoen te bewerkstelligen.

De plannen zijn nog pril maar er lijkt een groot draagvlak te zijn bij de omringende buurten, die er schoon genoeg van hebben dat er zoveel rotzooi in het park terecht komt, aldus voorzitter Tijmen van Rooyen van de Bewonersorganisatie HortusEbbinge. Hij schrijft in de zojuist verschenen buurtkrant Kop d’r Veur: “We houden jullie via de gebruikelijke kanalen op de hoogte hoe dit zich verder zal ontwikkelen”.

Ook het strand bij DOT geeft overlast in de buurt door geluid en troep. “Onze wijk verdient de zorg en aandacht zoals de binnenstad die krijgt. Dagelijks opruimen en meer toezicht zodat er ook beter gehandhaafd kan worden”, meent van Rooyen.

Speelambassadeurs voor het Speelfestival

Wij organiseren voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar, die niet op vakantie kunnen een Speelfestival. Dit zijn verschillende activiteiten voor deze kinderen om ze toch een geweldige zomer te bezorgen.

Voor de begeleiding van deze kinderen maken wij ieder jaar gebruik van Speelambassadeurs. Dit zijn jongeren van 14 tot en met 25 jaar die ons ondersteunen. Ze begeleiden de kinderen tijdens de activiteiten, maar kunnen ook zelf meedenken tijdens de totstandkoming van het programma. 

Er is veel ruimte voor eigen inbreng en vooral ook veel gezelligheid. Zo is er iedere vrijdag een leuke weekafsluiting en kan iedere Speelambassadeur van 18 jaar en ouder terecht op de camping in stad Groningen, samen met andere Speelambassadeurs. Dit is ook een fijne manier om het fysieke contact weer op te pakken, wat voor sommige jongeren na een jaar binnen zitten erg lastig is. Er is ook een optie om je samen met je vrienden of kennissen aan te melden, en met elkaar de kinderen te begeleiden.

Voor de Speelambassadeurs is er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar en de uren kunnen worden ingezet als Maatschappelijke stage of om studiepunten te verdienen in een vrije ruimte.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.speeltuinengroningen.nl/speelambassadeurs-2021/, of u mailen naar speelambassadeurs@speeltuinengroningen.nl.

speelambassadeur

Kerklaan wordt fietsstraat

De Kerklaan in de Noorderplantsoenbuurt wordt een fietsstraat, een straat waarin de automobilist zijn gedrag en snelheid moet aanpassen aan de fietser. Het fietspad Sleedoornpad langs de Noorderbegraafplaats wordt verbreed. Het eerste stuk van de Peizerweg (in de Zeeheldenbuurt) krijgt bredere fietspaden. De parallelweg tussen de Admiraal de Ruyterlaan en de Van Wassenaerstraat wordt net als de Kerklaan een fietsstraat.

Tekst uit raadsbesluit
Fietsstraat Kerklaan (Groningen)
De Kerklaan vormt een belangrijke schakel in de Slimme Route naar Zernike tussen de binnenstad en Zernike Campus. Daarnaast is de Kerklaan een belangrijke straat voor de Noorderplantsoenbuurt. Het is de hoofdstraat met buurtvoorzieningen als winkels en horeca. Dagelijks maken grote aantallen fietsers gebruik van deze hoofdfietsroute, terwijl het aantal motorvoertuigen beperkt is. De huidige inrichting als 30 km zone zonder fietsvoorzieningen doet hier echter geen recht aan. Hierdoor wordt de huidige situatie als oncomfortabel, onaantrekkelijk en onveilig ervaren. Ook de leefbaarheid voor lokale bewoners en ondernemers staat onder druk. De Kerklaan is reeds opgenomen in het knelpuntenoverzicht vanuit onze Aanpak Verkeersveiligheid (spoor 2: subjectieve onveiligheid) en we waren reeds voornemens om in 2021 maatregelen te nemen. Knelpunten die uit de verkenning naar voren kwamen zijn onder andere onoverzichtelijke kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen, de lange rechtstand en hoge rijsnelheid. Om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en tevens de straat aantrekkelijker te maken, willen we de gehele Kerklaan samen met bewoners en ondernemers integraal aanpakken door het her in te richten als fietsstraat. Dit betekent een inrichting waarbij de automobilist zijn gedrag en snelheid moet aanpassen aan de fietser. Bovendien heeft de fietser voorrang op alle zijstraten. Daarom worden ook alle kruisingen op een passende manier heringericht. Voor fietsers zijn fietsstraten comfortabeler en veiliger dan routes door gewone 30 km/uur woonstraten.

Wij vinden participatie van omwonenden en overige betrokkenen bij de uitwerking van de plannen essentieel:  Afgelopen jaar hebben we rondom de Kerklaan al diverse vragen en wensen opgehaald en kleine wijzigingen gedaan in de inrichting van de openbare ruimte. Zo zijn er veel boomspiegels, geveltuinen en fietsrekken gekomen. Daarnaast speelt vergroening een belangrijke rol in de wijk. Ook de herinrichting van de Kerklaan gaan we oppakken in nauwe samenspraak met de bewoners en ondernemers in de Kerklaan en directe omgeving. Op welke wijze we dat gaan doen is nader te bepalen door de nog in te richten projectorganisatie.

Project Fietsstraat Kerklaan    Geraamde investering    Toegekende subsidie    Eigen middelen gemeente
                                                     € 1.200.000                        € 600.000                       € 600.000

verkeersmaatregel bij de Bres

woensdag 26 mei, webinar energiebesparen voor huurders

SAVE THE DATE!

Als je huurder van je woning bent, dan heb je zelf geen regie over energiebesparingen in/om het pand. Toch is er genoeg te winnen in je huis. Met simpele tips en trucs. We vertellen je erover in een online-bijeenkomst (webinar). De info-flyer valt binnenkort in je brievenbus, of houd onze facebookin de gaten.

Kom je ook? Aanmelden kan alvast hier: https://bit.ly/GBhuurder

energiebesparen voor huurders

Bijzondere zomervogels in het Noorderplantsoen

Er zijn deze week een paar bijzondere zomervogels in het Noorderplantsoen gearriveerd: de bonte vliegenvanger, een vogeltje van 13 cm. De man is prachtig zwart wit en het vrouwtje wat bruiner. Onze Bonte Vliegenvangers overwinteren ten zuiden van de Sahara. Ze maken non-stop vluchten van 40-60 uur,  nemen de barrière van de Sahara in 1 keer en zijn nu hier aangekomen om een goed broedplekje te zoeken. Bij voorkeur in bossen, maar ook in parken en tuinen. Voor zover ik weet hebben ze nog nooit het Noorderplantsoen hiervoor uitgekozen, maar er zijn er momenteel wel een paar aanwezig. Die blijven hier minstens enkele dagen en dat is NU. Kijk maar eens goed bij de eilandjes.

Ana van Buren 
www.anaburen.nl

x2021 05 06 8013bontevliegenvanger npx2021 05 06 8172bontevliegenvanger np2

Webinar ‘Biodiversiteit vergroten in tuin en openbare ruimte’

Boomwachters Groningen biedt alle geïnteresseerden een gratis webinar aan over het vergroten van biodiversiteit in tuinen of openbare ruimtes. Het webinar vindt plaats op donderdag 6 mei om 17.00 uur en wordt gegeven door Wankja Ferguson.

Wankja Ferguson is afgestudeerd in de natuurbouw/landschapsecologie. Wankja is nu al weer vele jaren werkzaam als ontwerper van diervriendelijke tuinen en adviseur voor openbare ruimten. Zij verzorgt diverse cursussen/workshops en lezingen. 

Hoe kun je zorgen voor meer biodiversiteit in je eigen tuin en in je omgeving?
Wat is dan van belang om te weten of om rekening mee te houden?
Dit webinar gaat op een aantal aspecten in.
a) Zijn steentuinen netjes?
b) Wat is er van belang voor vlinders, wilde bijen en libellen in een tuin of de openbare ruimte?
c) Is het mogelijk om een esthetisch aangename en tóch biodiverse tuin te maken? Waarin verschilt dit van de traditionele tuinen of juist van de moderne prairietuinen?
d) Waar zou je op moeten letten als je een tuinadvies vraagt?
e) Wat kan je zelf ondernemen?

Aanmelden kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. maar je mag ook spontaan inloggen via deze zoomlink.

Webinar Wankja Ferguson over biodiversiteit