zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Blauwe fontein

Zonder titel (1991, staal) van Bas Lugthart

Voor de vijver bij de nieuwe Ebbingestraat maakte Bas Lugthart (1955) een beeld dat tegelijkertijd een fontein is. De brutaal-blauwe buis vormt in een golvende lijn het profiel van een gezicht dat licht achteroverhelt. Wanneer de fontein gaat spuiten is het beeld compleet: water wordt wapperend haar! Bas Lugthart gebruikt de onalledaagse materialen wind, water en zwaartekracht om mee te beeldhouwen. Of beter gezegd te tekenen: de sculptuur krijgt haar vorm vooral door de lijnen in het platte vlak.

Voor meer informatie zie: www.staatingroningen.nl

bron: Ankie Boomstra, opdrachtcoördinator CBK

Blauwe fontein

Parkregels

Het plantsoen is voor iedereen!

Automobilisten
Wie het plantsoen vanuit de auto wil bekijken kan terecht rondom het plantsoen - rekening houdend met het eenrichtingsverkeer. Sinds juni 1993 zijn de singels in de lengterichting van het plantsoen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dwars doorsteken kan wel: bij de Kerklaan en de Moesstraat. Wie echt IN het plantsoen wil rijden heeft twee mogelijkheden. Het stukje singel tussen Nieuwe Ebbinge- en Nieuwe Boteringestraat. En vanaf Kerklaan/ Kruisstraat een rondje om de fonteinvijver. (autoroutes zijn lila op de plattegrond)

naar boven

Fietsers - sleeërs
Er is al veel gemopperd over de gele half-verharding in het plantsoen. Vooral als het nog vers is, heeft het zo zijn nadelen. Fietsers hebben daar echter geen last van. De gele kleur geeft aan waar wandelaars en honden graag ongestoord willen lopen. Sinds 1993 hebben fietsers het rijk alleen op het grootste deel van de singels in de lengte van het plantsoen. Wie rekening houdt met basketballers en skaters kan het plantsoen dwars doorsteken bij de Nassaulaan/ Leliestraat. Grashellingen zijn geen fietsroutes, ook niet als er door voorgaande fietsers al veel schade is aangericht. Als er sneeuw op ligt, is die schade aanzienlijk minder en zijn ze heel geschikt als sleeroute.
(fietspaden zijn rood op de plattegrond)

naar boven

Honden - kinderen - voetgangers
Het gazon aan de Reitdiep-zijde is speciaal ingericht voor honden en is dan ook een dagelijkse ontmoetingsplaats voor honden en baasjes. Bij de Kijk in 't Jatstraat en bij de Oranjestraat is een omheinde speelplek. Ook het gazon bij de Oranjestraat is speciaal ingericht voor kinderen. Honden en hun poep worden daar absoluut niet op prijs gesteld. Het gras rond de fonteinvijver wordt intensief gebruikt door o.a. studenten. Ook zij zitten niet graag in de poep. Na het Noorderzonfestival is bij de muziekkoepel een tijdelijk hek geplaatst rondom nieuw ingezaaid gras. Hopelijk leidt dit tot voldoende herstel van het gras. (voetpaden zijn geel op de plattegrond)

naar boven

Sporters
Joggers en skaters maken graag gebruik van het plantsoen. Sinds kort zijn er twee betonnen skate-bankjes aan de Nassaulaan. Basketballers kunnen oefenen bij de Nassaulaan en bij de Kijk in 't Jatstraat. Bij beide staat een zwart drinkwaterfonteintje. Lang niet iedereen weet de knop aan de achterzijde te vinden. Vaste sportevenementen zijn de plantsoenloop (november), het buurtvolleybaltoernooi (mei) en de Nacht van Groningen (mei). In 2002 fietsten de renners van de Giro-ningen de proloog deels door het plantsoen.
(de fonteintjes staan als 'D' op de plattegrond)

naar boven

Muzikanten - picknickers
In de ochtendschemering is het plantsoen voor de vogels. Soms - maar niet eens vaak - wordt de muziekkoepel gebruikt voor kleine muziekevenementen. Ook is het plantsoen een mooie locatie voor tai chi, de zonnegroet of een doedelzakspeler. Tijdens het Noorderzonfestival wordt het plantsoen zeer intensief gebruikt. Dat vraagt om veel extra parkregels. Zo stopt de muziek stipt om 0.00 uur en de bediening om 01.00 uur. Afval dat buiten de vuilnisbakken is terechtgekomen, wordt dagelijks nauwgezet opgeruimd.
Dat is helaas in de rest van het jaar wel eens anders. Aan de milieudienst ligt dat zeker niet; ook niet aan bezorgde buurtbewoners die in maart en november het hele plantsoen met grijpers en vuilniszakken te lijf gaan. In aanvulling op de talloze, maar kleine groene designafvalbakken is een aantal grijze afval-kliko's geplaatst. Om de een of andere reden worden die weinig gebruikt .... Natuurlijk mogen de resten van de meegenomen picknick ook thuis in de afvalbak.
(de muziekkoepel staat als 'M' op de plattegrond)

naar boven

Dieren
Een rijkdom aan diersoorten leeft in het plantsoen - tot en met ontsnapte papegaaien en uitgezette roodwang-schildpadden. Voor vleermuizen is de grond verboden terrein. Als vleermuis hoor je te vliegen of te hangen. Vleermuizen die op de grond terechtkomen, kunnen zelfs niet meer opstijgen! Je helpt ze door ze in de lucht te gooien. Voor hen is overnachten/ overwinteren in holle bomen of achter het Sikkenspoortje toegestaan.
Toen het plantsoen bij de herinrichting nogal wat opener werd, is besloten een deel - de achterzijde van de Jatsdwinger - een ecologische prioriteit te geven. De toegankelijkheid is daar beperkt door vermindering van het aantal paden en het neerleggen van takkenrillen. Het is de bedoeling dat de vegetatie daar dichter is. Dat lukt echter slecht, deels door brandstichting in de takkenrillen en door crossfietsen langs de slingertrap.
(het Sikkenspoortje staat als 'S' op de plattegrond; de Jatsdwinger ligt achter de muziekkoepel)

naar boven

Ans Meiners

bron: parkcommissie, de plattegrond-borden van de gemeente (dienst RO/EZ)

Natuur en Milieu

DE STEDELIJKE WATERMOLEN DRAAIT NU ECHT BIJNA! 10 09 2008
Het "bijna" uit het hieronder gepubliceerde bericht duurde toch nog ruim 2 jaar. Het Dagblad van het Noorden maakt bekend dat het op 19 september dan echt zover zal zijn. Janny Visscher zal de watermolen in werking stellen.
Lees verder in het artikel in het Dagblad ...

DE STEDELIJKE WATERMOLEN DRAAIT BIJNA! 12 05 2006
De laatse stand van zaken leest u hier...
Hieronder leest u waar het over gaat.In het noorderplantsoen wordt een bijzonder waterproject uitgevoerd. De afgelopen 3 jaar is al veel zichtbaar geweest van allerlei activiteiten en graafwerkzaamheden. Eind 1997 is naar aanleiding van de herinrichting van het Noorderplantsoen en de ontwikkeling van het CiBoGa-terrein, door de gemeente Groningen een waterplan ontwikkeld. Twee belangrijke belangrijke gegevens gaven aanleiding tot dit plan: De waterkwaliteit van de vijvers in het Noorderplantsoen moest verbeterd worden. Het plan, de problemen van de oude situatie, de aanpak en de oplossingen, de techniek en de ecologie, lees het hier...

GANZEN IN HET NOORDERPLANTSOEN
Wie geniet er niet van? Zo'n prachtige, statige rij ganzen die sereen door de vijvers glijdt...
Het prachtige geluid van ganzen op een stille avond...
Het gezellige ganzengekeuvel op het gras... lees het hier...

RARE VOGELS, DIE GIERZWALUWEN
Bij de nieuwbouw in de Tuinbouwstraat kregen zowel enkele studenten als enkele gierzwaluwen te maken met een ramp. Naar aanleiding van de nieuwbouw "De Zwaluwen" besteden we aandacht aan de gierzwaluwen, hoe ze slapen en hoe ze vliegen. Tevens over de dreigende dakloosheid en het belang van o.a. invlieg-dakpannen. lees het hier...

ZEVEN GRONINGSE VLEERMUIZEN
In de avondschemering zie je soms vleermuizen bij huis of in het plantsoen - althans in het zomerhalfjaar. Je herkent ze doordat ze niet rechtuit vliegen, zoals een vogel. Ze fladderen met snelle en zekere richtingsveranderingen. Met hun ogen zien ze niet erg goed, maar met hun oren 'zien' ze des te beter. Al vliegend tasten ze de lucht af met hoge, voor ons onhoorbare geluiden.

Fladderen en zien met je oren, luisteren naar de bat-detector, winterslapen in het Sikkenspoortje, overdag slapen en 's nachts jagen, bescherming, lees het hier...