zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Duurzame Huizendag 1Het Groenste Buurt-team organiseert al jaren regelmatig een Groene Huizenroute op de fiets door onze buurt, waarbij buurtgenoten de duurzame energiemaatregelen in hun huis tentoonstellen. Zo kunnen we elkaar informeren en inspireren. Door Corona is dat een tijdje niet gelukt.

Dit jaar gaan we het toch weer proberen: een Corona-versie. En deze keer zelfs als onderdeel van de Duurzame Huizendag die op 30 oktober in de hele Stad wordt georganiseerd door Grunneger Power.

In de Noorderplantsoenbuurt hebben we 3 buurtgenoten bereid gevonden hun energiezuinige woning open te stellen: in de Akkerstraat, de Selwerderstraat en de Tuinbouwstraat. Meedoen gaat deze keer op afspraak. Per woning kun je inschrijven op een te kiezen tijdstip tussen 13.00 en 17.00 uur, met een maximum-aantal bezoekers per keer en met inachtneming van de dan geldende Corona-regels. Houd onze facebookpagina (facebook.com/groenstebuurt) en deze website in de gaten voor meer informatie en aanmelding.

Aanmelden kan via: Duurzame Huizendag - Grunneger Power