zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

groen dakDe gemeente Groningen gaat natuurinclusief bouwen bevorderen. Daardoor wordt de biodiversiteit van de bebouwde omgeving versterkt door er natuur en groen aan toe te voegen. Het College van B&W heeft daartoe de conceptregeling Natuurinclusief Bouwen vastgesteld.

Deze regeling is een uitwerking van een door de gemeenteraad aangenomen initiatiefvoorstel van de fracties van Groen Links, Partij voor de Dieren en D66. Bij de regeling wordt ingezet om natuurinclusieve maatregelen toe te passen op drie onderdelen van een gebouw. Het gaat ten eerste om maatregelen in de gevel zoals nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen. Ook het vergroenen van de gevel en het dak is een belangrijk aspect om een gebouw natuurinclusief te maken. Tot slot is het ook van belang om de directe omgeving van een gebouw natuurinclusief te maken door meer groen toe te passen en verharding terug te dringen. Er is een overzicht gemaakt met maatregelen waaruit kan worden gekozen. 

Goed voor gezondheid en portemonee
Naast het vergroten van de biodiversiteit dragen natuurinclusieve maatregelen bij aan het verminderen van wateroverlast en hittestress. Groen op en aan gebouwen zorgt voor een aangenamer binnenklimaat doordat het een isolerende werken heeft. De combinatie van groene daken en zonnepanelen levert doorgaans een hoger rendement op. En zowel het dak als zonnepanelen hebben een langere levensduur. Groen in de directe omgeving heeft tevens een positief effect op de gezondheid, aldus de gemeente Groningen.

De regeling is te raadplegen op www.gemeente.groningen.nl/natuurinclusiefbouwen

Bron: gemeente Groningen