zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

buxuxmot rupsHet Noorderplantsoen heeft last van motten. Althans in de buxushagen. Daar is door de gemeente Goningen buxusmot aangetroffen, evenals in de Prinsentuin. Daarom zijn in het Noorderplantsoen de hagen tot ongeveer de helft teruggesnoeid.

De gemeente hoopt dat de buxussen volgend jaar weer motvrij zullen uitlopen, zo meldt de gemeente. Vanwege het trage groeitempo van de buxus zal volledig herstel wel enige tijd duren. De rupsen van de buxusmot brengen flinke schade aan de buxusstruiken. Zonder aanpak worden deze struiken vrijwel helemaal kaalgevreten.

In de Prinsentuin kan de buxusmot nog met een biologisch bestrijdingsmiddel worden aangepakt en hoeven de buxussen nog niet teruggesnoeid worden. Wel worden er voorzorgsmaatregelen genomen om aantasting van naastgelegen beplanting tegen te gaan. De gemeente hoopt hiermee de buxussen in de Prinsentuin te kunnen redden van verdere aantasting door de buxusmot.

Bron: Nu