zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

groningenIn 2012 kwamen er ongeveer 7.000 klachten binnen. Vorig jaar liep dit aantal op tot meer dan 13.000. Het gaat hierbij om allerlei vormen van overlast, van lawaaioverlast tot verwarde personen. De meeste klachten kwamen binnen vanuit het centrum, Oud-West, Oud-Noord en Oud-Zuid. In het centrum ging het om 4.247 klachten, Oud-Noord, waar de Indische Buurt onder valt, 1.156, Oud-Zuid, waar de Zeeheldenbuurt deel van uit maakt, 1.063 en Oud-West, met de Schilders- en Noorderplantsoenbuurt, 958 meldingen.

Op verschillende terreinen is de afgelopen maanden gesproken over de toename van geluidsoverlast in wijken waar met name studenten wonen. Uit cijfers van het Meldpunt Overlast en Zorg blijkt dat er vorig jaar 4.129 klachten binnen kwamen. In 2018 waren dit nog 3.894. Dit jaar zijn er tot op heden 3.042 klachten binnengekomen.

Bron: OOG Radio en TV