zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

maaien bermenWat dat betreft is er goed nieuws te melden. In de hele gemeente zal er nu alles aan gedaan worden om meer biodiversiteit te creëren. Waar je wel en niet maait en vooral ook wanneer is daarbij van essentieel belang. De gemeente gaat voortaan overal ecologisch maaien. Daar was namelijk tot op heden geen duidelijk beleid. Maar ook bij Stadsbeheer is de urgentie doorgedrongen.

“Door gefaseerd te maaien creëer je een betere leefwereld voor insecten zoals vlinders maar ook schuilplekken voor kleine zoogdieren zoals egels,” vertelt Hemmo Jager, specialist ecologie van Stadsbeheer. “Per soort berm wordt gekeken welk beheertype het beste past. Bij sommige bermen is het goed om het maaisel een paar dagen te laten liggen zodat de zaadjes en insecten zich nog kunnen verspreiden. Bij andere bermen moet dit juist snel opgezogen worden omdat de aanwezige bloemen daar meer bij gebaat zijn. Ecologisch bermbeheer heeft niet alleen het voordeel dat er meer bloemen en insecten komen”, vertelt Hemmo. “Een bijkomend voordeel is, dat door het creëren van meer biodiversiteit agressieve elementen als de eikenprocessierups op een biologische manier wordt bestreden. In het hogere gras komt namelijk de sluipwesp, een natuurlijke vijand van de rups, voor.”

De gemeente is dit jaar begonnen met het uitvoeren van Groenplan Vitame G. Naast het nieuwe maaibeleid wordt er een nieuw park aangelegd in Paddepoel, worden er nieuwe bomen geplant bij station Europapark en komt er een groene fietsstraat aan de Helperzoom. Volgend jaar start de vergroening van de Grote Markt en Damsterplein, start de aanleg van Dudok aan het Diep en komen er bomen in onder andere de Oosterstraat.

Zo wordt de gemeente Groningen steeds groener. En dat is goed voor mens en dier. Het is de ambitie om jaarlijks 30.000 vierkante meter groen toe te voegen en 1000 bomen aan te planten. En het bestaande groen moet aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar worden. Maar ook wij kunnen iets doen. Namelijk door het goede voorbeeld van de lokale overheid te volgen en onze balkons, daken en tuinen op te groenen.

Bron: Sikkom / Klaas-Jan ter Veen