zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

rotzooi in NPOnder de naam “Schoon Genoeg Plantsoen” broeden omwonenden op plannen om een blijvende gedragsverandering bij de gebruikers van het Noorderplantsoen te bewerkstelligen.

De plannen zijn nog pril maar er lijkt een groot draagvlak te zijn bij de omringende buurten, die er schoon genoeg van hebben dat er zoveel rotzooi in het park terecht komt, aldus voorzitter Tijmen van Rooyen van de Bewonersorganisatie HortusEbbinge. Hij schrijft in de zojuist verschenen buurtkrant Kop d’r Veur: “We houden jullie via de gebruikelijke kanalen op de hoogte hoe dit zich verder zal ontwikkelen”.

Ook het strand bij DOT geeft overlast in de buurt door geluid en troep. “Onze wijk verdient de zorg en aandacht zoals de binnenstad die krijgt. Dagelijks opruimen en meer toezicht zodat er ook beter gehandhaafd kan worden”, meent van Rooyen.