zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

drukte binnenstadIn mei 2020 vroegen we inwoners, bedrijven, belanghebbende organisaties en wijkraden om mee te denken over de toekomstige mobiliteit van de gemeente Groningen. Dit deden we onder de noemer Groningen Goed op Weg: naar een leefbare, schone en gezonde gemeente. Onder andere op basis van alle reacties en ideeën die we ophaalden, schreven we een concept mobiliteitsvisie.
Dit concept is vanaf vandaag in te zien op: https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg.

Groningen Goed op Weg Live
Wethouder Philip Broeksma en wethouder Roeland van der Schaaf gaan tijdens Groningen Goed op Weg LIVE in gesprek over de belangrijkste thema’s in de mobiliteitsvisie. U bekijkt de uitzending op donderdag 18 mei om 19.30 uur via deze link: https://platform.forum.nl/nl/groningen-goed-op-weg-live. Tijdens de uitzending heeft u ook de mogelijkheid vragen te stellen via de chat.

Inspraakperiode
De inspraakperiode loopt van vrijdag 23 april tot en met zondag 6 juni. In deze periode kunt u inhoudelijk reageren op de concept mobiliteitsvisie. Dit doet u via het reactieformulier op de website. Ook staat er op Groningen Gehoord van 26 april tot en met 10 mei een enquête online over de mobiliteitsvisie.

We hopen u donderdag 18 mei digitaal te ontvangen bij onze uitzending.

Met vriendelijke groet,
Namens het Kernteam Mobiliteitsvisie
Eric van Huissteden

Bron: gemeente Groningen