zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

noorderplantsoen 1In juni en oktober van 2020 vulden ruim 1300 leden van het Burgerschouwpanel tweemaal een online enquête in, waarbij zij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte beoordeelden. Vanuit het Burgerschouwpanel werd een score van 94% op de BORG-norm behaald. In 2019 was dit nog 90%. Hiermee wordt voldaan aan de door de gemeente vastgestelde BORG-doelstelling (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) van 90% voor de stad als geheel.

Met uitzondering van het gebiedsdeel Centrum is de gemeente tevreden over de resultaten. Het ambitieniveau voor het Centrum is hoger (niveau A/goed) dan in andere gebiedsdelen. Uit de resultaten van het Burgerschouwpanel blijkt dat de beoogde kwaliteitsdoelstelling van 90% hier niet gehaald wordt. Volgens het Burgerschouwpanel is het peil gedaald (van 45% naar 41%).

Lees meer: https://oisgroningen.nl/onderhoud-openbare-ruimte-voldoet-aan-norm/

Bron: gemeente Groningen