zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Iedere boom in de gemeente GrHenk Jan Hofman en Edwin Arends inspecteren alle bomen in de gemeenteoningen heeft een eigen nummer en een eigen beheerplan. Boominspecteurs kijken regelmatig of de boom gezond is en als dit niet het geval is, welke stappen er nodig zijn voor herstel en behoud. “Het doel is altijd de boom zo lang mogelijk te laten staan.”

“We beginnen met een visuele inspectie”, zegt Henk Jan Hofman, één van de drie gemeentelijke boomspecialisten. Hij inspecteert met zijn collega’s alle bomen ten minste één keer in de vier jaar. “We doen een rondje stam, kijken naar de kruin, of er takken zijn afgebroken en of er beschadigingen zijn. Als we gebroken takken zien, kijken we of er een snoeiactie nodig is. In dat geval gaat er een hoogwerker heen en halen we de tak eruit. Als alles goed is, gaan we naar de volgende boom.”

Zwakke schakel
Soms vinden de inspecteurs een boom die is aangetast door, bijvoorbeeld, een schadelijke zwam. “Een boom kan door ouderdom of ziekte een zwakke schakel worden in het ecosysteem waar hij deel van uitmaakt”, zegt boomspecialist Edwin Arends. “Dan gaan parasitaire schimmels hem aanvallen. Dat kan een proces van jaren zijn. Dit moeten we goed in de gaten houden, want we moeten zorgen dat de boom geen gevaar oplevert. Dat moeten we goed monitoren.”

Links Henk Jan Hofman en rechts Edwin Arends 

Extra aandacht
Twintigduizend bomen in de stad hebben extra aandacht nodig en worden daarom vaker geïnspecteerd. Henk Jan: “Elk jaar bekijken we de essen in verband met de essentaksterfte, en kastanjes drie keer per jaar vanwege de kastanjeziekte. Platanen kunnen de massariaziekte hebben, die controleren we ook 1 à 2 keer per jaar, net als de iepen, die we twee keer per jaar controleren op iepenziekte.”

Uniek nummer
“Bij de inspectie kijken we naar gegevens als  de omgeving, de conditie, omvang van de boom en de kwaliteit van het overgebleven hout”, zegt Edwin, die naar eigen zeggen bij elke boom wel een verhaal heeft. “We noteren onze bevindingen in het beheersysteem, dat iedere inwoner van de stad kan inzien. Elke boom heeft zijn unieke nummer. Achter dit nummer hangen alle gegevens die nodig zijn voor het beheer. Zo houden we goed bij hoe het met de bomen gaat.”

Nader onderzoek
Soms hebben de inspecteurs meer informatie nodig om de ziekte en juiste behandeling vast te kunnen stellen. Edwin: “We doen dan metingen met specialistische apparatuur, zoals met geluidsgolven of röntgen. De resultaten van dit onderzoek helpen ons bij het formuleren van de toekomstverwachting en de nemen van maatregelen.”

Oude wilg
Dit kan niet voorkomen dat er af en toe een boom verwijderd moet worden, zoals laatst een kastanjeboom in het Noorderplantsoen. “Die was te broos geworden”, zegt Henk Jan. “In een druk park als het Noorderplantsoen kan dat niet. Dat vinden wij heel spijtig. Het doel is altijd de boom zolang mogelijk te laten staan. Zo staat er in Coendersborg een prachtige oude wilg die hol is van binnen. Kinderen kunnen erin staan en spelen. Door de kroon goed te snoeien blijft hij stabiel. We hopen dat zo’n boom nog lang mag staan en dat mens en natuur er nog lang van kunnen genieten.”

Bron en foto: gemeente Groningen