zomer

NOORDERPLANTSOEN.nl is dé site van, voor en door bewoners van en ondernemers in de Noorderplantsoenbuurt in de stad Groningen. Ingrediënten zijn: actualiteiten, activiteiten, alles over de buurt en het plantsoen, foto's en verhalen. Wil je ook meedoen? Stuur dan je berichten, verhalen en/of foto's naar: info@noorderplantsoen.nl

Op verzoek van enkele buurtbewqoners heeft de buurtvereniging nog een tweetal verkeersmannetjes geplaatst op plaatsen waar het verkeer te hard rijdt od de verkeerssituatie onoverzichtelijk is. Er staat er één op de hoek van de Kolfstraat en de Plantsoenstraat en er is er één geplaatst aan het begin van de Kalverstraat. Deze weg nodigt uit om even op het gaspedaal te trappen. Hopelijk hebben de beide mannetjes een positief effect op de weggebruikers!!

poppetje kolfstraatpoppetje kaslverstraat